Skip to main content

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Dwa dni ekologicznych warsztatów i prelekcji

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, to święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W nawiązaniu do tego dnia, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno przygotowali bardzo ciekawą, ekologiczną ofertę dla uczniów gnieźnieńskich placówek oświatowych. Wydarzenia odbywały się przez dwa dni.

W pierwszym dniu, 6 czerwca, zorganizowano zajęcia plenerowe dla młodzieży szkolnej, w trakcie których był spacer po lesie z przewodnikiem, a następnie, na terenie Gajówki uczniowie wykonywali w zespołach domki dla zapylaczy oraz ogródki w szkle. – To były zajęcia dla młodszych dzieci, które chcieliśmy uczulić na piękno otaczającego nas środowiska. Podczas warsztatów uczyliśmy, jak można w swoim otoczeniu zbudować domek dla zapylaczy. Jest to ogromnie ważny temat, więc staramy się przemycać go w różny sposób, na przykład w formie zabawy. Bez owadów zapylających ludzkość zginie. Natomiast druga grupa robiła ogrody w szkle; zapewniliśmy odpowiednie sadzonki i szklane wazony. Wszyscy bawili się świetnie i spędzili czas na świeżym powietrzu – powiedziała Grażyna Bernaciak, prezes koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Gnieźnie.

Drugiego dnia zaproszono uczniów do Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie, gdzie odbyły się dwa wykłady dla młodzieży. – Zawsze popieramy tego typu akcje, szczególnie dla młodzieży i chętnie przyłączamy się do takich wydarzeń – powiedziała tuż przed prelekcjami Lidia Łączny, dyrektorka „eSTeDe”. O interesujących i nieznanych większości zwyczajach ptaków opowiedział Bartosz Krąkowski. – Kto to jest ornitolog, jakie prowadzi się badania naukowe, po co się obrączkuje ptaki, to tylko niektóre tematy omawiane przeze mnie podczas prelekcji. Podałem kilka przykładów badań, które prowadzę od 13 lat; moim głównym gatunkiem badań jest gęś gęgawa, a miejscem badań to gmina Kiszkowo, Kłecko i Łubowo – powiedział Bartosz Krąkowski.  

Ciekawostki z życia pszczół przedstawiła Irena Woźniak. – Świat pszczół jest niezmiernie interesujący. Opowiedziałam tym młodym ludziom o logistyce ula, uzyskiwanych produktach i dlaczego te produkty są tak cenne oraz jakie mają wartości lecznicze. Możemy bowiem powiedzieć, co jest udokumentowane, że pszczoły leczą, całym swoim ciałem i tym, co wyprodukują w ulu. Nie można też zapominać o roli roślin miododajnych. Mówiłam co warto posiać nawet w małym ogrodzie, a nawet w doniczce, by pomóc tym owadom. Wiadomo, że nie uratujemy życia pszczół jedną rośliną miododajną w doniczce, ale wspomożemy chociaż jedną pszczołę. Warto także wiedzieć, jak zachować się latem, gdy widzimy pszczołę, która nie może wznieść się do lotu, jak wtedy należy postąpić – powiedziała Irena Woźniak.

Zadowolenia z frekwencji w dwudniowych ekozajęciach nie krył starosta Tomasz Budasz. – Cieszę się, że młodzież jest zainteresowana szeroko rozumianą ekologią. Prowadzący prelekcję byli świetnie przygotowani i zaciekawili tych młodych ludzi. Myślę jednak, że młodzież dziś sama w sobie stawia na ekologię, na ochronę środowiska naturalnego, w który my wszyscy żyjemy, Jako Starostwo Powiatowe bardzo mocno stawiamy na bioróżnorodność, ochronę lasów, na te wszystkie zadania, które są dzisiaj bardzo istotne – podsumował starosta gnieźnieński Tomasz Budasz.

Ekologia odgrywa coraz większą rolę w naszym codziennym życiu, wpływając na nasze wybory i zachowania. W miarę rozwoju społeczeństwa i postępu technologicznego stajemy przed coraz większymi wyzwaniami ekologicznymi, które wymagają naszej uwagi i zaangażowania. Natomiast piątego czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.

Tagi