Skip to main content

Tag:

Polski Klub Ekologiczny

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, to święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W nawiązaniu do tego dnia, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno przygotowali bardzo ciekawą, ekologic…