Skip to main content

Poznajmy się

Wydawca
Przemiany.info
MEDSFERA sp. z o.o.
ul. Mieszka I 16-18
62-200 Gniezno
Adres Redakcji
ul. Mieszka I, 16-18
wejście od ul. Chrobrego,
obok apteki Gemini

Zespół Redakcji

Aleksander Karwowski

Redaktor Naczelny przemiany.net

Kinga Strzelec

Redaktor

Zbigniew Kwiatkowski

Redaktor

Aleksandra Nowak

Redaktor

Współpraca

Radosław Kossakowski
Roman Strugalski

Biuro Ogłoszeń i Reklam

Renata Wojtkowiak

Kierownik
Sekretariat Redakcji
Czynny od poniedziałku do piątku w g. 8 – 15.30

ul. Mieszka I, 16-18
62-200 Gniezno

+48 61 424 24 24
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i opracowywania tekstów. Anonimów nie publikujemy, niezamówionych materiałów nie zwracamy. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i reklam.