Skip to main content
03.07.2024 16:37
Materiał nadesłany
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Dokument protekcyjny papieża Innocentego II z 1136 roku dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, został wpisany na listę krajową programu UNESCO „Pamięć świata”. Decyzję o wpisie podjął Polski Komitet ds. UNESCO. Uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na wspomnianą listę odbyła się 26 czerwca w Belwederze w Warszawie w obecności minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pergaminowy dokument z Gniezna jest jednym z 17 obiektów i kolekcji, które w obecnej, piątej edycji programu, zostały umieszczone w tym prestiżowym rejestrze. Poza nim …

24.06.2024 12:34
Aleksander Karwowski
Drzwi Gnieźnieńskie
Są jednym z najważniejszych zabytków Polski i niekwestionowaną chlubą Gniezna. Choć bezbłędnie odczytujemy zaprezentowane na nich sceny z żywota św. Wojciecha, to ciągle Drzwi Gnieźnieńskie owiane są aurą tajemniczości ich powstania. Dotychczasowe informacje historyczne dotyczące zabytku zebrał magazyn National Geographic. Gdzie wykonano odlew? Skąd pochodził warsztat rzemieślniczo-artystyczny twórców? Tajemnica tkwi w pewnym szyfrze ukrytym pod jedną z kołatek. Trop prowadzi na pogranicze niemiecko-belgijskie. Drzwi Gnieźnieńskie od dekad fascynują naukowców. Dziś już wiemy, że najprawd…

12.06.2024 12:47
Informacja prasowa
Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego przyznane
W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 10 czerwca wręczono nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego archiwistom z województwa wielkopolskiego. Nagrodę główną otrzymała Justyna Mizerka, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Nagroda jest przyznawana przez wojewodę wielkopolskiego na wniosek specjalnie powołanej kapituły za wybitne osiągnięcia w pracy archiwalnej. W tym roku odbyła się siódma edycja nagrody. Justyna Mizerka pracuje w Archiwum Archidiecezjalnym na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie już od 1998 roku. Pani wojewoda doceniła jej wielkie zaangażowanie dla placówki nauko…

07.06.2024 8:56
Informacja prasowa
Gnieźnieńskie zabytki
Trwa procedura wpisania budynków i terenu zespołu dawnej Stadniny Królewskiej w Gnieźnie do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego. Kilka dni temu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu prowadzili oględziny funkcjonujących nieprzerwanie od 1885 roku obiektów. Postępowanie w sprawie wpisu zostało wszczęte z urzędu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stadnina Królewska w Gnieźnie powstała, gdy wcześniejszy ośrodek hodowlany koni remontowych dla armii pruskiej w Sierakowie, nie nadążał za potrzebami żołnierzy. Całe założenie zl…

04.06.2024 16:57
Aleksander Karwowski
Katedra gnieźnieńska
To z pewnością ten jeden z wielu pięknych elementów wyposażenia gnieźnieńskiej katedry, który już od wejścia przyciąga wzrok wszystkich odwiedzających świątynię. Umiejscowiona w prezbiterium pozłacana konfesja św. Wojciecha, w której na podwyższeniu znajduje się srebrny relikwiarz świętego, to miejsce do którego pielgrzymują wierni z całego świata. Konfesja pochodzi z końca XVII-wieku i za chwilę przejdzie prace konserwacyjne. Najistotniejszym elementem gnieźnieńskiej konfesji jest srebrny relikwiarz w kształcie trumienki w którym spoczywają relikwie świętego. Posadowiony on jest na czar…

13.05.2024 9:40
Aleksander Karwowski
Gnieźnieńskie zabytki
To jeden z tych fragmentów kościoła farnego w Gnieźnie, który przyciąga wzrok wszystkich zauroczonych pięknem sztuki, bogatej ornamentyki i historii. Po trzech latach wytężonych prac konserwatorskich i restauratorskich w końcu możemy podziwiać kaplicę i umiejscowiony w niej ołtarz w formie zbliżonej do oryginału. Wiele odkryć, niespodzianek, ciekawostek poznali konserwatorzy, którzy w latach 2021-2023 przeprowadzali pełną konserwację techniczną i estetyczną przy ołtarzu bocznym z obrazem Koronacji Matki Bożej z Kaplicy Literackiej w kościele farnym pw. św. Trójcy. Usytuowana we wschodnie…

12.04.2024 12:57
Aleksander Karwowski
Gniezno pamięta o swoich bohaterach
Jego życie jak w soczewce skupia historię Polski i świata. Był świadkiem najstraszniejszych losów wojennych, które dziś czytywane są w podręcznikach. Bronił ojczyzny przed napaścią niemiecką, potem trafił do sowieckiej niewoli. Pomógł w odrodzeniu polskiej armii i za Andersem dotarł pod mury Monte Cassino wyzwalając klasztor i tym samym robiąc wyłom dla natarcia wojsk sojuszniczych. Nie został w Anglii, wrócił do rodziny i kochanego kraju, który przywitał bohatera katowaniem i szykanami. Mimo to zachował niezłomnego ducha i działał dalej dla lokalnej społeczności. Wojciech Woźnicki, Kawaler…

10.04.2024 18:37
Aleksander Karwowski
Z kronik „Przemian”…
W 1986 roku redakcja naszego tygodnika zastanawiała, co niesie ze sobą coraz powszechniejsza komputeryzacja. „Czy grozi nam era sztucznej inteligencji, kiedy plastykowe pudełko z migającym monitorem zacznie myśleć za ludzi?” – zastanawiała się dziennikarka gazety nie przypuszczając zapewne, że ten temat stanie się aktualny w dzisiejszych czasach. Do rozmyślań o technologii zachęcił redakcję prezent od „Polanexu” dla Szkoły Podstawowej nr 7. Klub „Bitek” otrzymał wówczas od zakładu minikomputer ZX Spectrum. Szkoła uczyła w tym czasie programowania, a jak donosiły „Przemiany” – nauczyciel mat…