Skip to main content
03.07.2024 13:59
Informacja prasowa
W gminie Trzemeszno zakończyły się wybory…
W środę, 26 czerwca na terenie gminy Trzemeszno zakończyły się wybory sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. W nowej kadencji te zaszczytne funkcje będą pełnić: Rafał Adamski – sołectwo Cytrynowo, Tadeusz Sobecki – sołectwo Duszno, Wiesław Pokorski – sołectwo Gołąbki, Karol Jochymczyk – sołectwo Grabowo, Wojciech Kosiński – sołectwo Jastrzębowo, Tomasz Szafrański – sołectwo Kamieniec, Magdalena Czarnecka – sołectwo Kozłowo, Piotr Wiśniewski – sołectwo Kruchowo, Julita Kaźmierczak – sołectwo Lubiń, Wojciech Jurgoński – sołectwo Ławki, Jadwiga Przybysz – sołectwo Miaty, Anna Kraw…

02.07.2024 23:26
Kinga Strzelec
„Zarządzanie Zasobami Wodnymi”
Ponad 800 tysięcy złotych już wkrótce otrzyma gmina Czerniejewo na realizację trzech zadań, związanych z odbudową otwartych zbiorników retencyjnych, służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, gruntowych lub wód płynących. To dofinansowanie na operacje typu „Zarządzanie Zasobami Wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W poniedziałek, 24 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy, dotyczące pr…

01.07.2024 13:21
Materiał nadesłany
Szansa na rehabilitację Oliwii
Krystian Rynarzewski, sołtys Jarząbkowa to społecznik, który angażuje się w akcje charytatywne. Znany z tego, że lubi pomagać innym. W ubiegłym roku zorganizował koncert charytatywny dla Oliwki, mieszkanki gminy Niechanowo. Wspólnie z pozostałymi sołtysami sprzedawał ciasta, aby zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Teraz wspólnie ze swoi kompanem rowerowych podróży Marcinem Wachowskim podjął się nie lada wyzwania. Pokonać na raz trasę z Gniezna do Sopotu. Wyruszyli w sobotę o godzinie 20 z gnieźnieńskiego Rynku. Do rogatek miasta towarzyszyli im rowerzyści z grupy „G…

01.07.2024 10:12
Kinga Strzelec
III Sesja Rady Gminy Łubowo
W gminie Łubowo bez zaskoczeń – tutaj radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie zadecydowali o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2023 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Łubowo odbyła się w środę, 19 czerwca. Obrady samorządu gminy Łubowo tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach, podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawiony został „Raport o stanie gminy”, przy omawianiu którego włodarz Łubowa skupił się na najistotniejszych zapisach dokumentu, omawiając m.in. stan finansowy, stan demogr…

29.06.2024 11:49
Aleksander Karwowski
Bezpieczeństwo publiczne
Mamy już lato, szkoły zakończyły lekcje, a przed dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi czas urlopów. Jednym z najczęściej wybieranych przez nich kierunków w naszym regonie jest rejon Powidza. By wypoczynek nad jeziorem był jak najbezpieczniejszy, wójt zwołał naradę wszystkich służb w tej sprawie. Sezon letni 2024 już trwa. Dlatego 20 czerwca w Urzędzie Gminy Powidz, odbyło się spotkanie robocze dotyczące spraw bezpieczeństwa w czasie wypoczynku. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu służb, m.in. policji, WOPR, starostwa, straży pożarnej, sołtysi, wojsko i przedstawiciele firm cz…

28.06.2024 14:39
Kinga Strzelec
Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gniezno
Przy 9 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się” Maria Suplicka, wójt gminy Gniezno otrzymała wotum zaufania. Nikt nie był przeciwny. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wójt Marii Suplickiej zostało udzielone jednogłośnie. I mimo że radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy w 2023 roku, nie obyło się bez dłuższej dyskusji. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gniezno obyła się w czwartek, 27 czerwca. Obrady, po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z jednego z poprzednich posiedzeń sesyjnych, tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji …

28.06.2024 10:02
Materiał nadesłany
Sesja absolutoryjna w Trzemesznie
W środę, 26 czerwca w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jednym z jej głównych punktów było udzielenie Kacprowi Lipińskiemu, burmistrzowi Trzemeszna wotum zaufania oraz absolutorium. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że ustawodawca ustalając kalendarz wyborczy, nie wziął pod uwagę, iż uchwały o wotum zaufania i absolutorium za rok 2023 będą dotyczyły personalnie – np. w przypadku Trzemeszna – osoby, która już tego urzędu nie pełni. – Ustawodawca nie przygotował się na taką sytuację i musimy się z nią zmierzyć. Jest tutaj na sal…

28.06.2024 9:29
Kinga Strzelec
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
We wtorek, 25 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się spotkanie gminnych władz samorządowych z wyróżniającymi się uczniami szkół podstawowych. Podczas tego spotkania uzdolnionym uczniom wręczone zostały stypendia za drugi semestr roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli: Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wraz ze swoim zastępcą – Grażyną Kulpińską, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Elżbieta Gronowska – Wegner – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki…