Skip to main content

Komunikacja miejska

Niedzielne kursy MPK z Winiar: Petycja mieszkańca bez rozpatrzenia, ale czy bezzasadna?

Autobus MPK

„Zmodyfikujcie niedzielny rozkład jazdy MPK! – zatytułował swoją petycję do miejskich urzędników i radnych mieszkaniec Gniezna. Jak wytyka w swoim piśmie – kursy miejskich autobusów w niedziele z Winiar są skumulowane w jednym okresie czasowym, po czym występują długie przerwy w kursach, sięgające nawet godzinę. „To absurdalne” – zauważa pan Marcin. Jego petycja ze względów formalnych przez miejskich radnych została zostawiona bez rozpatrzenia, ale czy problemu nie ma?

Petycja i zarazem apel pana Marcina wpłynął do Rady Miasta Gniezna 12 czerwca przez wiadomość e-mail. W treści pisma wnioskodawca zwraca uwagę na niedzielny rozkład jazdy miejskich autobusów, który – w jego ocenie – utrudnia komunikowanie się mieszkańców Winiar z resztą miasta. Obowiązujący obecnie rozkłady jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie obowiązuje od 26 października 2021 roku. „Początkowo można było odnieść wrażenie, że pozostawiona ilość kursów jest bardzo mała” – komentuje zmieniony wówczas rozkład jazdy mieszkaniec. Jednak jak zauważa dalej: „Analizując jednak bieżący rozkład, można zauważyć, że sama ilość kursów jest spora; śmiem twierdzić, że wystarczająca, lecz problem leży w złym ułożeniu godzin odjazdów z pętli” – dodaje. Jak możemy wyczytać w petycji, pan Marcin zwraca uwagę na – w jego odczuciu – absurdalne rozplanowanie godzin odjazdów autobusów z pętli początkowych, co generuje po 2-3 kursy w przeciągu zaledwie 15-20 minut, a potem pozostają przerwy w kursowaniu po 40-60 minut.

Przystanek „os. W. Łokietka” (fot. Google)

Jako przykład mieszkaniec zwraca uwagę na przystanek „Osiedle Łokietka”. Odjazdy: godz. 9.18 (linia 17), 9.35 (linia 11), 9.38 (linia 12). „Mamy trzy połączenia w kierunku centrum, po czym następuje 40-minutowa przerwa do kolejnego odjazdu linii nr 9 o 10.18… Następnie następuje aż 60-minutowa przerwa, aby w odstępie 17. minut jechały po sobie linia nr 17 (11.18) i linia nr 11 (11.35)… Tu ponownie mamy 33-minutową przerwę, aby o 12.08 i 12.18 jechały po sobie w odstępie 10. minut linia nr 12 i linia nr 9, po której znów przez 60 minut nic nie jedzie!!!” – wytyka w piśmie pan Marcin i apeluje zarazem o modyfikację niedzielnego rozkładu jazdy tak, aby autobusy z pętli początkowych odjeżdżały co około 30 minut. „Proponowałbym aby linie 9 i 17 odjeżdżały z pętli o pełnych godzinach, natomiast linie 11 i 12 – 30 minut po pełnych… Mając takowy układ odjazdów, nawet przy dłuższych trasach 9-ki oraz 17-ki, łatwiej będzie dotrzeć z Winiar do centrum, choćby na Msze św. czy na pociąg!” – ponownie apeluje mieszkaniec.

Petycja pana Marcina, zgodnie z przepisami, trafiła do komisji Rady Miasta Gniezna rozpatrującej skargi i petycje. Tam była przedmiotem obrad, ale została ze względów formalnych zostawiona bez rozpatrzenia. Podpisany pod petycją pan Marcin dla radnych dalej był tylko „panem Marcinem”. Wnioskodawca nie podał dalszych wymaganych przepisami danych, jak np. nazwisko czy adres korespondencyjny. Komisja zwróci się do wnioskodawcy o uzupełnienie tych danych, by jego wniosek mógł być ponownie przedmiotem obrad. Do sprawy wrócimy. A co na temat niedzielnych kursów autobusów z Winiar myślą nasi Czytelnicy?

Tagi