Skip to main content

Znamy już nowy skład Miejskiej Rady Seniorów

Inauguracyjne posiedzenie 9 lipca

 | 
Fot. UM Gniezno

W Urzędzie Miejskim w Gnieźnie 24 czerwca odbyły się wybory do III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie na lata 2024-2029.

Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie utworzona została w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym osób starszych. Miejska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Powołana została na okres kadencji Prezydenta Miasta Gniezna, w jej skład weszło 13 osób. Członkowie rady pełnić będą swoje funkcje społecznie. Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranych członków Rady odbędzie się 9 lipca.

Do zadań Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie należy w szczególności:

– opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta dotyczących seniorów,

– formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,

– inicjowanie działań na rzecz seniorów,

– monitorowanie potrzeb seniorów,

– upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów.

Członkami III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie na lata 2024-2029 zostali:

1. Monika Bartkowiak – przedstawiciel osób starszych

2. Ewa Bjørklund – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia”

3. Bożena Błaszak – Gnieźnieński Klub Seniora

4. Anna Brodnicka – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Międzygminny w Gnieźnie

5. Halina Dyc – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne Promyk – Gniezno

6. Aleksander Juruś – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

7. Henryk Kot – Profilaktyczny Klub Seniora „RADOŚĆ”

8. Małgorzata Najmowicz – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Gnieźnie

9. Maria Sękowska-Malinger – Koło Seniora „Złota Jesień”

10. Jan Socha – Towarzystwo Miłośników Gniezna

11. Ewelina Tyloch – przedstawiciel osób starszych

12. Danuta Wiśniewska – Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

13. Krystyna Żok – Stowarzyszenie „Wielkopolanie”

źródło: gniezno.eu

Tagi