Skip to main content

Rozbudowa węzła drogi ekspresowej S5 w Fałkowie

Węzeł Łubowo już gotowy!

 | 
Prace budowlane związane z rozbudową Węzła Łubowo drogi ekspresowej S5 w Fałkowie zostały zakończone (fot. UG Łubowo).

Dobiegły końca prace, związane z rozbudową Węzła Łubowo, zlokalizowanego na drodze ekspresowej S5 w Fałkowie. To jedna z najważniejszych, strategicznych inwestycji gminy.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” Podstrefa Łubowo oraz zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego dla mieszkańców. – W ramach tego zadania powstało rondo, umożliwiające płynny zjazd z drogi S5, z kierunku Poznania na teren strefy oraz wyjazd ze strefy, bezpośrednio w kierunku Bydgoszczy – informuje Andrzej Łozowski, wójt Gminy Łubowo.

Prace budowlane, związane z rozbudową węzła, właśnie dobiegły końca. W tej chwili trwa procedura odbiorowa. – Zakończenie inwestycji zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tak duża i skomplikowana pod względem dokumentacyjnym i wykonawczym inwestycja wymaga wielu sprawdzeń, które obecnie są wykonywane. Szczególnie ważne są ustalenia związane z przeprowadzonym audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do wprowadzenia zaleceń audytorów, co czyni na bieżąco – mówi wójt gminy Łubowo.

Wykonawcą inwestycji była firma Transbruk Sp. z o.o. z Nekli, reprezentowana przez Marka Begiera, inwestorem – Gmina Łubowo. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości blisko 10 milionów złotych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 16 837 468, 82 zł brutto.

Niebawem nowa inwestycja zostanie udostępniona użytkownikom dróg. Uroczystość, związana z oficjalnym otwarciem rozbudowanego węzła, zaplanowana została na wtorek, 18 czerwca.

Tagi