Skip to main content

Gmina Gniezno

Przygotowania do realizacji inwestycji drogowej w Osińcu – Szczytnikach Duchownych

 | 
. Od lewej: radny Gminy Gniezno J. Fryza, wójt M. Suplicka i radny Rady Powiatu R. Skweres Fot. nadesłane

Gmina Gniezno złożyła w czerwcu tego roku wniosek o dofinansowanie na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Osiniec – Szczytniki Duchowne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Budowa ścieżki rowerowej jest jednym z projektów przyjętych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pieniądze  w ramach ZIT są zagwarantowane dla gmin, które zgłosiły potrzeby projektowe i są jednocześnie członkami Stowarzyszenia ZIT. Dla Gminy Gniezno udział w Stowarzyszeniu to bardzo realna szansa pozyskania pieniędzy unijnych i wybudowania drogi rowerowej, na którą oczekują mieszkańcy od wielu lat. Inwestycja stanowiła przedmiot wielu zapytań i zabiegów, w szczególności radnego powiatowego Rafała Skweresa, a także radnego gminnego Jakuba Fryzy.

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2214P na odcinku 2,72 km. Ścieżka rowerowa rozpoczynać się będzie w miejscowości Osiniec, od granicy Miasta Gniezna, a kończyć w pobliżu  szkoły podstawowej w miejscowości Szczytniki Duchowne. Projekt budowy przygotował Powiatowy Zarząd Dróg, który przekazał gminie na potrzeby realizacji projektu unijnego. Droga rowerowa wykonana zostanie z kostki betonowej, zainstalowane zostaną elementy odblaskowe oraz znaki aktywne z podświetleniem LED na przejściach dla pieszych.

– Dzięki tej inwestycji przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo i komunikacja w regionie, skróci się czas dojazdu do miasta. Wybudowana droga połączy gminę z miastem. Dziękuję bardzo dyrekcji PZD w Gnieźnie za pomoc i współpracę w przygotowaniu projektu. Droga rowerowa nie tylko polepszy standard codziennych zajęć mieszkańców ale również pobudzi do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Łatwiej i bezpieczniej będzie można dojechać do komunikacji autobusowej, czy dworca kolejowego – mówi wójt Maria Suplicka.

Przewidywana całkowita wartość projektu to prawie 4 900 000 zł, z czego ponad 3 400 000 zł stanowią środki europejskie. Rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania nastąpi do końca 2024 r.

Tagi