Skip to main content

„Zarządzanie Zasobami Wodnymi”

Dofinansowanie odbudowy trzech stawów

 | 
Na zdjęciu (od lewej): wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Tadeusz Szymanek, skarbnik Julita Rybak (fot UMiG Czerniejewo).

Ponad 800 tysięcy złotych już wkrótce otrzyma gmina Czerniejewo na realizację trzech zadań, związanych z odbudową otwartych zbiorników retencyjnych, służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, gruntowych lub wód płynących. To dofinansowanie na operacje typu „Zarządzanie Zasobami Wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W poniedziałek, 24 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy, dotyczące przyznanych dotacji. Z ramienia samorządu województwa wielkopolskiego dokumenty podpisem opatrzył wicemarszałek Krzysztof Grabowski, natomiast samorząd gminy Czerniejewo reprezentowali: Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Julita Rybak – skarbnik w czerniejewskim urzędzie.

Jak informuje włodarz Czerniejewa, celem planowanych zadań jest poprawa gospodarki wodnej poprzez odbudowę ziemnych stawów zasilanych wodami opadowymi i gruntowymi. – Dzięki tym projektom poprawimy stan wód, zadbamy o odpowiednią retencje wodną i przyczynimy się do ochrony środowiska w naszej gminie – mówi burmistrz Tadeusz Szymanek.

Łączna kwota dofinansowania to 818 783 zł, która zostanie przeznaczona na trzy projekty:

  • odbudowę ziemnego stawu o powierzchni 1510 m² w Czerniejewie
  • odbudowę ziemnego stawu o powierzchni 1443 m² w Żydowie
  • odbudowę ziemnego stawu o powierzchni 2880 m² w Szczytnikach Czerniejewskich.

Na wykonanie zadań gmina ma czas do 30 czerwca 2025 r.

Tagi