Skip to main content
05.07.2024 15:32
Informacja prasowa
Bezpieczne wakacje
27 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Olczykiem. W ramach zawartego porozumienia o współpracy funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Policji będą wspólnie patrolować drogi w naszym województwie. Okres wakacji to czas wzmożonego ruchu na drogach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych, oraz zwalczania i zapobiegania popełnianiu przestępstw i naruszeń związanych z transportem dr…

05.07.2024 13:56
Informacja prasowa
Gmina Gniezno
Gmina Gniezno złożyła w czerwcu tego roku wniosek o dofinansowanie na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Osiniec – Szczytniki Duchowne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Budowa ścieżki rowerowej jest jednym z projektów przyjętych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pieniądze  w ramach ZIT są zagwarantowane dla gmin, które zgłosiły potrzeby projektowe i są jednocześnie członkami Stowarzyszenia ZIT. Dla Gminy Gniezno udział w Stowarzyszeniu to bardzo realna szansa pozyskania pieniędzy unijnych i wybudowania drogi rowerowej, …

03.07.2024 13:59
Informacja prasowa
W gminie Trzemeszno zakończyły się wybory…
W środę, 26 czerwca na terenie gminy Trzemeszno zakończyły się wybory sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. W nowej kadencji te zaszczytne funkcje będą pełnić: Rafał Adamski – sołectwo Cytrynowo, Tadeusz Sobecki – sołectwo Duszno, Wiesław Pokorski – sołectwo Gołąbki, Karol Jochymczyk – sołectwo Grabowo, Wojciech Kosiński – sołectwo Jastrzębowo, Tomasz Szafrański – sołectwo Kamieniec, Magdalena Czarnecka – sołectwo Kozłowo, Piotr Wiśniewski – sołectwo Kruchowo, Julita Kaźmierczak – sołectwo Lubiń, Wojciech Jurgoński – sołectwo Ławki, Jadwiga Przybysz – sołectwo Miaty, Anna Kraw…

02.07.2024 12:27
Informacja prasowa
Eliminacje MIMP w Gnieźnie
Zanim emocje związane z ligą i pojedynkiem gnieźnieńskich żużlowców z drużyną Polonii Piła zdominują serca kibiców, nasza uwaga skupi się na rywalizacji juniorów. Już w czwartek o godzinie 17.30 przy W25 rozpoczną się eliminacje do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. W zawodach m.in. dwójka reprezentantów Ultrapur Start Gniezno – Mikołaj Czapla oraz Patryk Budniak. Pierwszym rezerwowym jest trzeci z gnieźnian – Jędrzej Chmura. Nasi żużlowcy pokazują się z bardzo dobrej strony w meczach ligowych, a także DMPJ i z pewnością przed własną publicznoś…

01.07.2024 17:00
Informacja prasowa
Znamy już nowy skład Miejskiej Rady Seniorów
W Urzędzie Miejskim w Gnieźnie 24 czerwca odbyły się wybory do III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie na lata 2024-2029. Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie utworzona została w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym osób starszych. Miejska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Powołana została na okres kadencji Prezydenta Miasta Gniezna, w jej skład weszło 13 osób. Członkowie rady pełnić będą swoje funkcje społecznie. Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranych członków Rady odbędzie się 9 lipca. Do zadań Mie…

27.06.2024 12:11
Informacja prasowa
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Budżet Województwa Wielkopolskiego 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 65,1 mln zł. To już czwarty rok z rzędu, gdy wynik budżetu jest dodatni. Dzięki temu województwo po raz kolejny mogło obniżyć wielkość swojego zadłużenia. Na koniec 2023 r. wyniosło ono 262,5 mln zł, co stanowiło 10,9% dochodów ogółem. Dobre wyniki finansowe sprawiły, że podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 24 czerwca radni udzielili Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Za głosowało 22 radnych, wstrzymało się 12, nie było głosów przeciw. Miniony rok b…

27.06.2024 11:41
Informacja prasowa
Zmiany personalne w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie
W ostatnich dniach czerwca w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów dwóch powiatowych jednostek. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kierować będzie Joanna Sujak, natomiast dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych został Daniel Popielarz. Z tej okazji, nowi dyrektorzy jednostek odebrali okolicznościowe gratulacje oraz życzenia sukcesów na zajmowanych stanowiskach od Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Joanna Sujak blisko 15 lat temu rozpoczęła karierę zawodową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie. Pracowała następnie w Miejsko…

25.06.2024 11:29
Informacja prasowa
MPPP z Gniezna w drugim święcie Wielkopolski
Integracja Wielkopolan, prezentacja wszystkich aktywności samorządu województwa, które poprawiają życie mieszkańców regionu, koncerty muzycznych gwiazd, a także 20-lecie obecności Polski w UE – taki był Piknik na Fest w Poznaniu – drugie Święto Wielkopolski. 22 czerwca na poznańskiej Cytadeli tysiące osób odpowiedziały na zaproszenie marszałka Marka Woźniaka, gospodarza regionu i gospodarza pikniku do wspólnego świętowania. Przed finałowym koncertem powstało wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. W kolejną sobotę czerwca wydarzenie przeniesie się do Kalisza. – Spotykamy się podczas Pikn…

23.06.2024 22:01
Informacja prasowa
Europejska Dolina Innowacji
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podziękował europejskim komisarzom za przyznanie Wielkopolsce tytułu Europejskiej Doliny Innowacji. Listę regionów, które otrzymały tytuł, ogłoszono podczas 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Jej głównymi tematami były regionalne ekosystemy badań naukowych i innowacji, wspólna polityka rolna oraz zrównoważona gospodarka wodna. Podczas debaty na temat wsparcia UE na rzecz badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym, Iliana Ivanova, komisarz UE ds. innowacji i badań naukowych oraz Elisa Ferreira, komisarz UE ds…