Skip to main content

Wielkopolska przejmuje przewodnictwo w inicjatywie polsko-niemieckiej

Marszałek Woźniak o Partnerstwie Odry: „Przed nami dobra perspektywa”

Fot. UMWW

Tworzenie przyjaznej przestrzeni po obu stronach Odry dla przedstawicieli pokolenia Z, które nie uznaje już granic, rola regionów w niesieniu pomocy Ukrainie, transformacja energetyczna, rozwój turystyki i transportu pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami to główne tematy VIII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry, który obył się w Berlinie w minionym tygodniu. Uczestniczący w nim Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego na zakończenie obrad przejął od Kaia Wegnera, burmistrza Berlina przewodnictwo w tej polsko–niemieckiej sieci powiązań regionalnych.

Spotykamy się w szczególnym momencie. Jesteśmy po bardzo ważnych wyborach, które zmieniły sytuację w naszym kraju. Wybory parlamentarne przywróciły w Polsce kierunek europejski i poszanowanie europejskich wartości, a także zatrzymały marsz w kierunku państwa silnie scentralizowanego, jakie proponował poprzedni rząd. Jesteśmy też po wyborach samorządowych, które ponownie odnowiły nasz mandat. Wybory europejskie potwierdziły z kolei wolę społeczeństwa polskiego zmierzania w kierunku silnej integracji europejskiej  – mówił w berlińskim Czerwonym Ratuszu Marek Woźniak. Marszałek zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, zwłaszcza wynikające z konfliktu wywołanego przez Rosję w Ukrainie oraz wyraźnie słyszalnych tendencji nacjonalistycznych, które nie akceptują projektu europejskiego.

To nie jest łatwy czas dla Europy, ale w relacjach polsko – niemieckich mamy ponownie dobry klimat. Ostatnich osiem lat uważam za okres zmarnowany w przedsięwzięciach polsko–niemieckich. Jednak pomimo ochłodzenia udało się zachować dobre relacje pomiędzy społeczeństwami. Teraz wracamy do normalności. Chcemy rozwijać kolejne projekty w ramach Partnerstwa Odry. Przed nami dobra perspektywa – podkreślił marszałek Marek Woźniak.

Partnerstwo Odry jest międzyregionalną, polsko-niemiecką inicjatywą współpracy województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Saksonii. Odbywający się w Berlinie 11 i 12 czerwca VIII Szczyt Polityczny Partnerstwa-Odry, zgromadził najwyższe władze regionów uczestniczących w inicjatywie. Obecni byli także przedstawiciele rządów, placówek dyplomatycznych Polski i Niemiec, wojewodowie, prezydenci miast oraz podczas debaty publicznej – również przedstawiciele sektora pozarządowego. Na szczyt w Berlinie z naszego regionu dotarli także: Jarosław Maciejewski – wicewojewoda wielkopolski, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania oraz Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.

Kai Wegner, burmistrz Berlina, dotychczasowy przewodniczący podkreśla, że „Partnerstwo Odry to od pierwszej konferencji gospodarczej partnerstwo przyjaciół. Inicjatywa ta, to ogromna szansa dla regionów aby budować przyszłość, aby wspólnie formułować i wdrażać interesy. Musimy budować mosty przez Odrę – nie tylko infrastrukturalne, ale przede wszystkim te w sercach”. Mówiąc o społeczności polskiej w Berlinie podkreślił jej rolę w rozwoju miasta. Wskazał także na ogromną odpowiedzialność obu stron na rzecz budowy Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie. „Polska to przede wszystkim nasz sąsiad i partner, którego bardzo cenimy. Francja, Niemcy i Polska muszą stać się silnikiem rozwoju Unii Europejskiej” – mówił. Premier Brandenburgii Dr Dietmar Woidke mówiąc o transgranicznym transporcie kolejowym i infrastrukturze zaznaczył, że połączenia kolejowe są ważne dla rozwoju gospodarczego i turystycznego. – W obecnych trudnych czasach dobrze rozbudowana infrastruktura, to ważny aspekt strategiczny. Należy dostosować infrastrukturę w kierunku przyszłych Państw członkowskich UE takich jak Ukraina – dodał.

W temacie reorganizacji sektora energetycznego marszałek Woźniak przedstawił kierunki rozwoju Województwa Wielkopolskiego: – Stawiamy na OZE, wodór i elektrownię atomową, aby zabezpieczyć nasz region pod względem energetycznym. Wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski przedstawił w jaki sposób wzmacniana będzie transformacja energetyczna. Zaprezentował koncepcję realizacji biogazowni oraz plan budowy Gminnych Spółdzielni Energetycznych. – Stawiamy na partycypację społeczną, aby zmiany odbierane były pozytywnie również dla wielkopolskich rolników – powiedział wicewojewoda.

VIII Szczyt Partnerstwa Odry zakończył się debatą publiczną, w której również uczestniczył marszałek Marek Woźniak odnosząc się do przyszłości Europy. Podkreślił przy tym znaczenie solidarności regionów na rzecz utrzymania polityki spójności, jako symbolu jedności UE:  – Ważna jest wspólna walka Polski i Niemiec o zachowanie polityki spójności dla wszystkich – także dla tych bogatszych regionów. Na zakończenie nastąpiła prezentacja projektów zrealizowanych na obszarze Partnerstwa Odry.

Przypomnijmy, pierwsze działania w ramach inicjatywy pojawiły się w 2005 r. Nazwa Partnerstwo Odry zatwierdzona została w 2006 roku. Pierwszy szczyt polityczny Partnerstwa Odry odbył się z inicjatywy Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2008 r. Najbardziej intensywne i owocne prace na przestrzeni minionych lat funkcjonowania Partnerstwa Odry realizowane są w ramach tzw. Okrągłego Stołu Komunikacyjnego – grupy ds. transportu, szczególnie kolejowego, którego działania ukierunkowane są m.in. na usprawnianie połączeń kolejowych oraz zwiększenie efektywności komunikacyjnej obszaru pogranicza. Dobre efekty działań widoczne są także w obszarze grupy roboczej ds. turystyki, a w 2022 r. stworzony z inicjatywy Województwa Wielkopolskiego wielkopolsko-brandenburski projekt „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii” dołączył do grona najbardziej innowacyjnych projektów samorządowych 2022 roku. Wielkopolskie przewodnictwo w tej inicjatywie będzie trwać dwa lata. W naszym regionie zorganizujemy IX Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry w 2026r. Symbolem przewodnictwa w partnerstwie jest przekazywana pomiędzy regionami rafandynka, czyli model żaglowca w butelce.

Tagi