Skip to main content

Kultura Miasta Gniezna

Konstytucja dla gnieźnieńskiej kultury na ostatniej prostej

 | 
W. Koliński i Ł. Muciok

Ten dokument ma wyznaczać nie tylko kierunki rozwoju kultury miasta Gniezna, ale też być punktem odniesienia dla wszystkich organizacji i osób działających w tej dziedzinie. O utworzenie Strategii Kultury Miasta Gniezna od lat apelowali twórcy, społecznicy, artyści czy edukatorzy. Gniezno ma swoją strategię dla sportu, ale brakowało właśnie swoistego dekalogu dla kultury. Wszystko wskazuje na to, że dokument będzie gotowy do uchwalenia już jesienią tego roku.

Strategia jest potrzebna choćby po to, by w końcu mieć jasny i konkretny dokument przedstawiający drogę rozwoju szeroko rozumianej kultury w mieście Gnieźnie. Brak takiego dokumentu, który zawiera cele do realizacji, powoduje chaos i rozproszenie mnóstwa idei i działań kulturalnych, które powinny być ukierunkowane w tę samą stronę. Strategia to także punkt odniesienia, czy działania podejmowane przez magistrat, podległe mu placówki kulturalne i organizacje pozarządowe, są właściwie realizowane. W końcu, posiadanie uchwalonej strategii to także możliwość ubiegania się przez wiele osób i organizacji o środki zewnętrzne na ich działanie. – Dokument ten jest efektem konsultacji z różnymi środowiskami kultury, z których zostały odnotowane ich potrzeby i sposoby ich realizacji. To też kierunki w których miasto będzie się rozwijać pod kątem kultury – mówi Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna. Jak dodaje wiceprezydent, bazując na oczekiwaniach zarazem odbiorców jak i twórców kultury, można będzie dzięki strategii przygotować odpowiednią komunikację z ofertą do wewnątrz, czyli do miasta i jego mieszkańców. – Będzie to w treści bardzo ogólny dokument, który wskaże mieszkańcom pewne furtki, by w przyszłości można było z nich skorzystać, by prowadzić działania i np. uzyskiwać szereg dofinansowań. To istotne, ponieważ jeśli miasto i gmina mają taki program przygotowany, to może go dołączać np. do projektów unijnych i ubiegać się z nich o dofinansowanie – zauważa Ł. Muciok.

Jak wyjaśnia Wiktor Koliński, zastępca dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w magistracie, który przy powstawaniu dokumentu pracuje od samego początku, strategia została podzielona na dwie części. Są to diagnoza stanu obecnego i wyzwania stojące przed miastem. – Np. organizacje pozarządowe w tym dokumencie będą mogły sprawdzić, na jakich kierunkach mogą się skupić, aby odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszego społeczeństwa w dziedzinie kultury. Właśnie dlatego ta strategia powstała. Nie tylko dla miasta i jego instytucji, ale dla wszystkich zainteresowanych kulturą – podkreśla wicedyrektor. Dokument nie powstał z niczego. Bazuje na pozyskanych informacjach w trakcie dwóch badań ilościowych z mieszkańcami Gniezna oraz dwóch badań jakościowych z przedstawicielami świata kultury. Opiniowały go instytucje jak MOK czy biblioteka, ale także miejscy radni. – Muszę podkreślić, że to jeszcze nie jest gotowy dokument. Teraz wypuszczamy go do mieszkańców i do 11 sierpnia, czyli przez 6 tygodni mogą oni wnieść uwagi do tej strategii jako całości, czy do poszczególnych jej fragmentów – dodaje W. Koliński. Te uwagi mają być przetworzone przez wydział i do niego zaimplementowane. 19 sierpnia dojdzie do kolejnego spotkania ze środowiskami kulturalnymi, kiedy dojdzie do rozmów na temat ostatecznego kształtu dokumentu. Dopiero wtedy projekt uchwały trafi do komisji Rady Miasta Gniezna i po jej opinii, Strategia Kultury Miasta Gniezna będzie mogła zostać uchwalona.

Tagi