Skip to main content

Gombroprojekt

Czytajmy Gombrowicza – podsumowanie projektu

 | 
Działania projektowe zakończono spektaklem Projekt Gombro (fot. MOK Gniezno).

W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza. Wybitny pisarz i dramaturg urodził się 4 sierpnia 1904 roku. Dlatego też, decyzją Senatu, Witold Gombrowicz został jednym z patronów bieżącego roku. Artystę, uznanego za jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku, postanowiono upamiętnić również w Gnieźnie. Temu miał służyć Gombroprojekt – projekt Miejskiego Ośrodka Kultury, który przybliżał twórczość Witolda Gombrowicza. Projekt artystyczno-literacki GombroProjekt realizowano od kwietnia do czerwca. Działania projektowe rozpoczęto performatywnym czytaniem Gombrowicza, a zakończono spektaklem Projekt Gombro.

W Autobiografii pośmiertnej Witold Gombrowicz tak napisał o swojej twórczości: Chyba tylko niewielu ludziom w kraju jestem znany z gruntownej lektury moich – trudnych dosyć i ekscentrycznych – utworów. Więcej jest takich co o mnie zasłyszeli i dla tych jestem przede wszystkim autorem „gęby” i „pupy” […].

„Odczarowywanie” Gombrowicza w Gnieźnie rozpoczęto od performatywnego czytania Gombrowicza, które miało dwie odsłony. Jedna z nich odbyła się w przestrzeni miejskiej, na ulicy Gombrowicza. Biorąc pod uwagę stopień trudności w zrozumieniu i interpretacji twórczości pisarza, grupę adresatów ograniczono do uczniów szkół ponadpodstawowych, dorosłych i seniorów. Dla nich zorganizowano siedem warsztatów: GombroSłowa, GombroLeksyka, GombroMedia, Katalo GombroMin, Gombro jak rysowany, Gombro Projekt – warsztaty tetaralne. Każdy z nich przybliżał nie tylko twórczość pisarza, ale wymagał od uczestników kreatywności, wyobraźni przy tworzeniu jej graficznej interpretacji. Prace powstałe podczas warsztatów można było podziwiać w holu MOK. Zajęcia warsztatowe prowadziły: Magdalena Bukowska, Ewelina Czaplicka, Anna Kurzeja-Pluta, Katarzyna Wilczkowska. Na zakończenie Teatr bez Kurtyny z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki pod kierunkiem Anna Kurzei-Pluty wystąpił ze spektaklem, który przygotowywał podczas warsztatów teatralnych. W programie do spektaklu czytamy: […] za kanwę scenariusza posłużyły fragmenty Ferdydurke i Dzienników, ale każdy z aktorów wniósł o spektaklu także swoje refleksje i spostrzeżenia. Część przedstawienia oparta jest na improwizacji, a Formy Gombrowicza przeplatają się z Formami współczesności. Dwudziestu młodych aktorów przygotowało spektakl, którego mogą zazdrościć im profesjonalni aktorzy.

Na realizację projektu MOK pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23 100 zł, wkład własny instytucji to 8 500 zł. Partnerami ośrodka w realizacji „Gombroprojektu” byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, II Liceum Ogólnokształcące i Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.

Tagi