Skip to main content

Swoją ofertę zaprezentowały oświatowe placówki publiczne, niepubliczne i prywatne

Targi edukacyjne 2024

 | 

Chociaż do końca roku szkolnego pozostało jeszcze trochę czasu, to właśnie teraz jest ten moment, w którym ósmoklasiści – tegoroczni absolwenci szkół podstawowych – powinni poważnie pomyśleć o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie zorganizowane zostały targi edukacyjne, na których swoją ofertę zaprezentowały oświatowe placówki publiczne, niepubliczne i prywatne, funkcjonujące na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Targi edukacyjne odbyły się we wtorek, 5 marca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Adama Wodziczki w Gnieźnie. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy chętnie zabrali swoje klasy w tę niecodzienną edukacyjną podróż, ale też rodziców, których dzieci już niebawem staną przed tym ważnym wyborem – wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. – Targi edukacyjne to bardzo ważny element w rekrutacji, to jest ten pierwszy krok. Uczniowie klas ósmych, absolwenci mogą tutaj spotkać się z koleżankami i z kolegami ze starszych roczników, z nauczycielami i wstępnie poznać ofertę. Przed ósmoklasistami i ósmoklasistkami stoi wybór życiowy na kolejne trzy, cztery lub pięć lat, w zależności od typu szkoły. Dlatego chcemy, jako Wydział Edukacji i Sportu, jako Starostwo Powiatowe sprawić, by ten wybór był trafny, by nie narzekać przez następne lata, że dokonało się nieprawidłowych decyzji – mówi Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

W targach uczestniczyli pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym: dyrektor Łukasz Kaszyński i Ewa Załęska

W tym roku sytuacja, jeżeli chodzi o oświatę i przejście absolwentów szkół podstawowych na kolejny etap nauczania, jest zgoła inna, aniżeli ta z lat poprzednich. Wszystko za sprawą tzw. rocznika zerowego i zdecydowanie mniejszej ilości uczniów – spadek wynosi z 2 000 do 600. Na terenie Gniezna są nawet takie szkoły podstawowe, w których w tym roku szkolnym klasa ósma w ogóle nie została utworzona. Co to oznacza dla rekrutacji i przyszłości szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego? – Rok szkolny 2024/2025 jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. Tak, jak mieliśmy wcześniej półtora rocznika, podwójne roczniki, to w tym roku do nas dotrze tzw. rocznik zerowy. Wcześniej było ponad 2 000 absolwentów, w tym roku mamy ich niespełna 600. Dlatego ta oferta została też przygotowana ze względu na specyfikę i charakterystykę populacji. Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, wspólnie z dyrektorami dziewięciu szkół, bardzo intensywnie pracował nad ofertą placówek publicznych, dla których Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym. Zdecydowano, że zostanie utworzonych pięć oddziałów w liceach ogólnokształcących, tj. blisko 150 miejsc, siedem oddziałów w technikach, tj blisko 200 miejsc i pięć oddziałów w szkołach branżowych I stopnia, tj. blisko 150 miejsc, czyli publiczne placówki przygotowały około 500 miejsc. Absolwentów jest więcej, ale pamiętamy również, że na gnieźnieńskim rynku są placówki niepubliczne, więc te wybory rozłożą się w ten sposób, żeby ten wybór był racjonalny i żeby w tych szkołach również zostały utworzone oddziały – informuje dyrektor.

Na targach ósmoklasiści mogli poznać różne ścieżki kształcenia

Targi edukacyjne dla ósmoklasistów to doskonała okazja do poznania różnorodnych ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi ścieżkami kształcenia, dowiedzieć się szczegółów dotyczących wymagań rekrutacyjnych, zdobyć informacje na temat specyfiki kształcenia i na temat atmosfery panującej w danej placówce. Wśród poruszanych zagadnień pojawiały się i te, dotyczące dalszych perspektyw edukacyjnych oraz zawodowych. Na targach nie zabrakło także różnego rodzaju prezentacji, pokazów i tematycznych prelekcji, a także indywidualnych konsultacji z przedstawicielami społeczności danej placówki.

Tagi