Skip to main content

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podsumowuje kadencję

Pod względem inwestycyjnym kadencja „na full”

 | 
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, od lewej: Mariusz Mądrowski, Anna Jung, Piotr Gruszczyński, Danuta Winiarska, Telesfor Gościniak

– Przedstawiamy dzisiaj te rzeczy, które zostały przez nas zrealizowane, mimo że wiele z tych rzeczy w ogóle nie było w naszym programie. Ponieważ okazało się, że potrzeby i możliwości, ale także kreatywność i pomysły, zmusiły nas do tego, żeby te pięć i pół roku wykorzystać „na full” – mówi o mijającej kadencji Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego. Jak podkreślają członkowie zarządu, było to pięć i pół roku bardzo ciężkiej pracy.

Szpital jest sukcesem tej kadencji

W pierwszej kolejności omówiona została inwestycja, która od lat wzbudzała wiele kontrowersji, była punktem zapalnym wielu dyskusji, a w istocie stała się „okrętem flagowym” obecnej kadencji, bowiem to właśnie w tej kadencji udało się ją dokończyć i oddać do użytku. Mowa oczywiście o nowym budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski. – Na początku kadencji podjęliśmy bardzo trudną decyzję kontynuacji rozbudowy szpitala i w czerwcu 2021 roku otworzyliśmy nowe skrzydło: dodatkowe 10 tysięcy metrów kwadratowych i jest to powierzchnia, którą wykorzystaliśmy w stu procentach. Inwestycja trwała ponad piętnaście lat – przypomina Danuta Winiarska, dodając że w 2023 roku rozpoczęty został proces scalania szpitala. – W budżecie wyasygnowaliśmy na to kwotę 6,5 mln zł, dodatkowo zabezpieczyliśmy też środki w kwocie ponad 3 mln zł na doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny – mówi. Kolejnym krokiem po scaleniu byłoby przeniesienie stacji pogotowia ratunkowego do budynków przy ul. św. Jana, w miejsce po byłej stacji dializ. Kilka słów poświęcono także udoskonalaniu działalności i poszerzaniu oferty gnieźnieńskiej lecznicy, wprowadzaniu nowych usług medycznych, ale też realizowaniu tych mniejszych – choć niemniej ważnych – zadań, m.in. w zakresie profilaktyki. Mówiono również o finansach. – 2019 rok zaczynaliśmy przychodami szpitala mniej więcej na poziomie 83 mln zł, w tym ryczałt 38 mln zł. Plany na 2024 rok to już są 192 mln zł, w tym ryczałt na poziomie 89 mln zł. Przychody zwiększyły się o 100 mln zł. W 2023 roku szpital odnotował najlepszy wynik finansowy od trzynastu lat, tj. na plusie nieco ponad 385 tys. zł i za rok 2023 jesteśmy w czołówce szpitali, jeżeli chodzi o wykonanie ryczałtu: ponad 140% – informowała D. Winiarska. Na koniec zwróciła także uwagę na to, że Szpital Pomnik Chrztu Polski w ostatnich latach stał się w istocie szpitalem regionalnym, a nie powiatowym, o czym świadczyć może m.in. to, iż chcą się w nim leczyć nie tylko pacjenci z powiatu gnieźnieńskiego, ale również i spoza powiatu, a ponadto chcą w nim pracować lekarze – wybitni specjaliści. – Szpital jest sukcesem tej kadencji – podkreśliła.

Po pierwsze: człowiek, czyli inwestycje prospołeczne

Wicestarosta Anna Jung podsumowała wszystko to, co działo się wokół szeroko rozumianych spraw społecznych, w pierwszej kolejności omawiając inwestycje realizowane w sferze medycznej i w zakresie pomocy społecznej. – Jeżeli chodzi o PFRON w trzech ostatnich latach, mieliśmy 25 inwestycji na kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł; to znaczy, że współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych układa się bardzo dobrze i ona powoduje, że niwelujemy wszelkiego rodzaju bariery dla osób z niepełnosprawnościami w jednostkach oświatowych. Jeżeli chodzi o inwestycje już typowo realizowane przez powiat gnieźnieński z dofinansowaniem i bez dofinansowania, czyli ze środków własnych, to mamy flagową – poza szpitalem, ale również w dziedzinie medycznej – inwestycję: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, który został rozbudowany o nowy budynek o powierzchni około 500 metrów kwadratowych, za łączną sumę około 2,5 mln zł – informowała Anna Jung. Wśród inwestycji zrealizowanych w minionej kadencji w obszarze pomocy społecznej wymieniana jest przede wszystkim budowa dwóch nowych obiektów, pełniących funkcję placówek opiekuńczo – wychowawczych (2 mln zł), a ponadto: modernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy przeniesienie do budynku PCPR Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pojawiła się również informacja o trwającym w chwili obecnej scaleniu poradni psychologiczno – pedagogicznych z Kłecka i Gniezna w jedną placówkę, której siedziba będzie znajdować się w budynku po byłym pogotowiu ratunkowym w Gnieźnie. W minionej kadencji realizowane były także i mniejsze przedsięwzięcia, choć nie mniej ważne, jak np. projekt „Dostępny Samorząd” i „e-usługi dla klientów Starostwa Powiatowego”. Kilka słów Anna Jung poświęciła także projektowi pn. Środowisko, Wiedza i Alternatywne Technologie, tzw. projekt ŚWiAT, który niewątpliwie był „oczkiem w głowie” wicestarosty. – Chciałam serdecznie podziękować włodarzom gmin, którzy przystąpili do tego projektu, udostępnili nieodpłatnie grunty i pozwolili nam na postawienie stacji metrologicznych, w taki sposób, by powiat gnieźnieński był zabezpieczony pod względem danych, ale również żeby potem mógł rozwijać edukację dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – mówiła Anna Jung.

Wicestarosta przypomniała też o tym, że na początku kadencji w składzie Zarządu Powiatu w roli członka zasiadał Janusz Bukowski, który w późniejszym czasie został zastąpiony przez Danutę Winiarską. – Chciałabym podziękować za pierwsze lata współpracy, ponieważ wiele wniósł do tego Zarządu od strony księgowej – podkreśliła.

Ponad 31 mln zł na drogi

Mariusz Mądrowski, etatowy członek Zarządu Powiatu mówił przede wszystkim o drogach. – W 2019 roku przebudowaliśmy łącznie niespełna 6 km nawierzchni dróg, wybudowaliśmy 891 m chodników lub ścieżek rowerowych, wyremontowaliśmy 2,5 km dróg. Zadaniem najbardziej angażującym środki była przebudowa drogi na odcinku Popowo Podleśne – Kowalewo, do granicy z powiatem żnińskim, o łącznej długości 5,5 km; to zadanie było realizowane w latach 2019 – 2020: w 2019 roku wykonaliśmy 1,5 km drogi, pozostałą część w roku 2020. Łącznie na zadania inwestycyjne w 2019 roku przeznaczyliśmy ponad 2,5 mln zł, na zadania remontowe około 700 tys. zł. W 2020 roku przebudowaliśmy ponad 12 km nawierzchni dróg, wybudowaliśmy 3,6 km chodników i ścieżek rowerowych, wyremontowaliśmy 3,3 km nawierzchni. Zadaniem najbardziej angażującym środki była przebudowa tej drogi, którą rozpoczęliśmy w 2019 roku, na odcinku 4 km; przebudowaliśmy też skrzyżowanie ul. Dalkowskiej i Cienistej w Gnieźnie. Łącznie na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczyliśmy ponad 5,8 mln zł, a na zadania remontowe 500 tys. zł. Rok 2021 to przebudowa prawie 3,5 km dróg, budowa 6,5 km chodników i ścieżek rowerowych, remont 2,5 km nawierzchni. Zadaniem najbardziej angażującym środki w tym okresie była przebudowa drogi z Witkowa do Malenina, na odcinku ponad 1,5 km, która kosztowała 1,8 mln zł. Łącznie na zadania inwestycyjne wydaliśmy wówczas ponad 7,7 mln zł, a na zadania remontowe niespełna 500 tys. zł. W 2022 roku przebudowaliśmy 3 km dróg, wybudowaliśmy 3 km chodników i ścieżek rowerowych oraz wyremontowaliśmy niespełna 1,5 km dróg. Zadaniem najbardziej angażującym środki była przebudowa drogi w Lednogórze. Łącznie w 2022 roku wydaliśmy na przebudowę dróg 4,2 mln zł, na remonty 500 tys. zł Zadaniem, które z pewnością wielu mieszkańcom Gniezna utkwiło w pamięci z roku 2022, była przebudowa skweru u zbiegu ulic 3 Maja i Grzybowo; przypomnę, że to był pierwszy etap przebudowy całego skrzyżowania, która zakończyła się w następnym roku. W 2023 roku kontynuowana była przebudowa skweru wraz z budową miejsc parkingowych. Wówczas też zadaniem najbardziej angażującym środki była budowa ścieżki rowerowej o długości 1 km przy drodze w Pierzyskach, której koszt wyniósł ponad 1,3 mln zł. Łącznie w 2023 roku przebudowaliśmy niewiele ponad 1,2 km dróg, wybudowaliśmy ponad 6 km ścieżek rowerowych i chodników oraz wyremontowaliśmy ponad 1,5 km dróg. Na zadania inwestycyjne w 2023 roku wydaliśmy ponad 7,8 mln zł, a na zadania remontowe niespełna 800 tys. zł – wymieniał Mariusz Mądrowski. Podsumowując, od początku kadencji do teraz wartość zadań inwestycyjnych w obszarze dróg powiatowych wyniosła 28,2 mln zł, natomiast wartość remontów i budowy infrastruktury drogowej wyniosła 2,9 mln zł. Mariusz Mądrowski mówił także o innych przedsięwzięciach, m.in. w obszarze ochrony środowiska i rolnictwa, architektury i budownictwa, o zadaniu polegającym na utworzeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT Gniezno), a także o współudziale powiatowego samorządu w programie, polegającym na dofinansowaniu zabiegów in – vitro.

Inwestycja w przyszłość – oświata

O inwestycjach w oświacie mówił Telesfor Gościniak, nieetatowy członek zarządu, podkreślając, że temat ten w każdym oświacie powinien być traktowany priorytetowo. – U nas był tak traktowany przez całą kadencję. Budżet na oświatę w powiecie gnieźnieńskim przekroczył 100 mln zł; to jest duża kwota; subwencja przekroczyła 100 mln zł i my ze środków własnych dokładamy od kilku do kilkunastu milionów złotych. To jest bardzo poważna kwota, mając na uwadze że wiąże się ona z wydatkami związanymi z utrzymaniem wielu obiektów, ale także z bardzo dużym odsetkiem od tej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników – mówił Telesfor Gościniak, tłumacząc też, że aby wydatkowanie tychże pieniędzy było racjonalne i zoptymalizowane, a także zgodne z przepisami, utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które dba między innymi właśnie o tę kwestię. Samorząd powiatu gnieźnieńskiego jest organem prowadzącym dla piętnastu placówek oświatowych. W wielu w z nich w mijającej kadencji nastąpiły przekształcenia i zmiany, które podyktowane były przede wszystkim oczekiwaniami przyszłych uczniów, ale również bieżącą sytuacją w oświacie, nie zawsze łatwą (m.in. w momencie przejścia do szkół ponadpodstawowych tzw. podwójnego rocznika). W niemal każdej jednostce prowadzone były zadania inwestycyjne, większe i mniejsze, a także doposażenia sprzętowe.

Sam starosta Piotr Gruszczyński przypomniał o inwestycjach poczynionych w obszarze geodezji, o zakupie karetek pogotowia, o współuczestniczeniu w tworzeniu Stolicy Experymentu, a także o przygotowaniach do budowy przystani żeglarskiej – Mariny w Powidzu. Przewodniczący zarządu przypomniał również historię rozbudowy Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, która wzbudza wiele kontrowersji. Mimo, że była to konferencja podsumowująca pracę Zarządu Powiatu w mijającej kadencji, ta się jeszcze nie kończy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, jednak kolejny Zarząd oficjalnie zostanie powołany najwcześniej w maju.

Tagi