Skip to main content

Uczniowie CSR opowiadali dzieciom o zawodach

„Młode Rzemichy czytały dzieciom”

 | 
Projekt „Młode Rzemichy czytają dzieciom” realizowany był w Przedszkolu nr 9 „Leśne Ludki”.

Dzieci są naturalnie ciekawe świata. To nasze zadanie, aby utrzymać tę ciekawość i wspierać ich chęć poznawania” – napisał w jednej ze swoich publikacji Richard Louv. Odpowiadając na apel dziennikarza i pisarza, uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie postanowili spotkać się z dziećmi, by opowiedzieć im o wybranych przez siebie zawodach i – być może – zarazić pasją do rzemiosła.

W roku szkolnym 2023/2024 w Cechowej Szkole Rzemieślniczej realizowany był projekt pn.”Młode Rzemichy czytają dzieciom”. Projekt przewidywał dwukrotne odwiedziny uczniów Cechowej Szkoły Rzemieślniczej pod opieką nauczycieli: Anny Lubawy i Kingi Strzelec w Przedszkolu nr 9 „Leśne Ludki” i spotkanie z dwiema najmłodszymi grupami przedszkolnymi: Wróbelkami i Liskami. W ramach spotkania z przedszkolakami uczniowie – przyszli rzemieślnicy czytali dzieciom wiersze i opowiadali im o wybranych zawodach; byli to m.in. fryzjer, kucharz, cukiernik, stolarz i mechanik samochodowy. Co ciekawe, dzieci miały okazję nie tylko poznać każdy z prezentowanych zawodów, ale również zobaczyć narzędzia przydatne w pracy rzemieślników. Na koniec każdego spotkania na dzieci czekała niespodzianka – z okazji obchodzonego w tym czasie Międzynarodowego Dnia Dziecka każda z grup przedszkolnych, objętych projektem, otrzymała do sali zabawki edukacyjne związane z tematem realizowanego projektu: zawodami.

Jak informuje Kinga Strzelec, nauczyciel języka polskiego w Cechowej Szkole Rzemieślniczej, na realizację projektu „Młode Rzemichy czytają dzieciom” szkoła pozyskała dofinansowanie z konkursu „1000+ dla twojego samorządu uczniowskiego”, ogłoszonego przez Fundację Varia Posnania. – Bardzo ważne jest rozwijanie wśród młodych ludzi kompetencji społecznych i obywatelskich, a także inicjatywności i przedsiębiorczości, dlatego też chcieliśmy, żeby nasi uczniowie jak najbardziej zaangażowali się i uczestniczyli w realizacji tego projektu. I tak też się stało. Oprócz tego, że aktywnie uczestniczyli w obydwu spotkaniach, nawiązując kontakt z trzylatkami, ciekawymi wszystkiego co nowe i jeszcze im nieznane, musieli także sami projekt przygotować: stworzyć harmonogram, wyznaczyć między sobą zadania i podzielić się rolami, a na koniec go podsumować. Myślę, że było to ważne, ale i ciekawe doświadczenie – mówi Kinga Strzelec.

To wyjątkowe przedsięwzięcie, które z założenia miało połączyć promowanie różnych zawodów i rzemieślnictwa z jednoczesnym rozwijaniem chęci czytania wśród dzieci i młodzieży. Korzyścią nadrzędną, jaką przyniosła realizacja projektu, była integracja międzypokoleniowa i budowanie pozytywnych relacji na linii przedszkolak – nastolatek. – Podejmowanie takich edukacyjno-społecznych inicjatyw będzie z pewnością kontynuowane przez młodzież naszej szkoły. Jest duża szansa, że z tej dziecięcej ciekawości, pierwszych zainteresowań, zadawanych pytań zrodzi się coś wartościowego – podkreśla Katarzyna Piechocka, dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.

Tagi