Skip to main content

Wykonanie budżetu 2023

Michał Powałowski z absolutorium i wotum zaufania

M. Powałowski po udzieleniu mu absolutorium (fot. FB M. Powałowski)

Choć pierwszym prezydentem miasta jest zaledwie od dwóch miesięcy, to Michał Powałowski musiał wziąć pełnię odpowiedzialności za wykonanie budżetu w roku 2023, kiedy konstruował go Tomasz Budasz, a obecny prezydent był wtedy jego zastępcą. Nie zmienia to faktu, że debata związana z udzieleniem obecnemu włodarzowi absolutorium przyniosła sporo emocji, a opozycja w radzie nie była jednoznaczna co do oceny ostatniego roku w wykonaniu władz miasta.

Tu nie mogło być inaczej. Mający większość poparcia w Radzie Miasta Gniezna obecny prezydent, otrzymał absolutorium i wotum zaufania od tego gremium. Podjęcie takich uchwał wymusza na samorządzie ustawa. Wotum zaufania ma wyrazić zaufanie rady do działalności prezydenta, natomiast absolutorium to potwierdzenie przez radę, że prezydent prawidłowo zrealizował budżet gminy w roku poprzednim. To też jedna z form kontroli rady nad prezydentem w zakresie wykonania budżetu i zarazem ostateczna ocena jego działalności za poprzedni rok. Jak się okazuje, Michał Powałowski, mimo że prezydentem miasta jest zaledwie od dwóch miesięcy (w ubiegłym roku był zastępcą Tomasza Budasza), test przeszedł i ostatecznie uzyskał od radnych poparcie jego działań, choć ocena prezydenta nie była jednoznaczna. Opozycja w samorządzie wytknęła prezydentowi szereg działań i zaniechań, które na ubiegłorocznym realizowaniu budżetu miasta ciążą. Choć wprost były adresowane do Michała Powałowskiego, to w domyśle kierowane były także do Tomasza Budasza, który wówczas budżet realizował, oczywiście ze wsparciem swojego zastępcy. W imieniu klubu Koalicja dla Pierwszej Stolicy prezydenta chwalił radny Łukasz Kaszyński, który w imieniu klubu streścił w liczbach wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Chwalił w nim korzystanie przez władze miasta ze środków europejskich oraz inwestycje na kwotę 67 mln złotych, z czego 43% tej kwoty pochodziło z dotacji zewnętrznych. Radny podkreślił też i wymienił zrealizowane projekty na budowę dróg i chodników oraz same inwestycje drogowe. – W ocenie naszego klubu, planowany w 2023 roku budżet miasta został zrealizowany prawidłowo. Zaproponowane rozwiązania inwestycyjne i wyznaczane kierunki rozwoju są konsekwentne i pozwalają przyjąć, że nasze miasto będzie dalej się systematycznie rozwijać i zmieniać na lepsze – powiedział Ł. Kaszyński i poinformował, że klub Koalicja dla Pierwszej Stolicy będzie głosować za udzieleniem Michałowi Powałowskiemu absolutorium.

Prezydent odbiera gratulacje od swoich zastępców

Mniej entuzjastycznie do oceny wykonania budżetu w 2023 roku przez prezydenta podszedł klub Prawa i Sprawiedliwości. Radni tej formacji wytykali konkretne – w ich ocenie – nietrafione, drogie lub źle przeprowadzone inwestycje, np. budowę bieżni lekkoatletycznej, która dziś przechodzi już remont czy budowę ulicy Rycerskiej. Natasza Szalaty, która w imieniu klubu przedstawiła jego stanowisko, dodała do tego podniesienie podatku od nieruchomości, brak remontów chodników i ulic w centrum (w kontekście przyszłorocznych obchodów jubileuszowych) i na innych osiedlach. – Sprzedaż majątku, gdzie niestety źle oszacowano i założono ją na poziomie 21 mln złotych i wpisano tak do budżetu, była ostatecznie na poziomie 4,5 mln, co skutkowało zaciągnięciem kredytu na poziomie 15 mln złotych. Niestety, będą go spłacać mieszkańcy Gniezna – powiedziała radna. Jak dodała, ta kiepska sprzedaż nieruchomości wynika, z oceny jej klubu, z niskiej ich atrakcyjności, a zadłużenie miasta na poziomie 113 milionów złotych to problem z kosztowną obsługą tego długu. Natasza Szalaty zaapelowała też, by prezydent przychylniej podchodził do wniosków i pomysłów jej klubu w radzie. Zapowiedziała, że klub PiS wstrzyma się w głosowaniu za udzielenie prezydentowi absolutorium. Opinię klubu Ziemia Gnieźnieńska przedstawiał na forum rady radny Paweł Kamiński. Na początku podkreślił, że uwagi tego klubu nie są osobistymi uwagami do prezydenta, ale szczerymi obawami o miasto. Do zrealizowania budżetu klub – w zapewnieniu radnego – nie ma uwag. Natomiast Ziemia Gnieźnieńska uwagi ma do budżetu za rok 2023, który może być przełomowym, ale przełomowym w tym względzie, że odwróci on pewien trend inwestowania. Radny zauważył, że z roku na rok, od 2018 roku wpływy do budżetu rosły, a w 2023 spadły. – To jest zastanawiające – mówił P. Kamiński. Dodał, że to efekt dotychczasowej polityki prezydenta i jego poprzednika na tym stanowisku. – Sprzedaż nieruchomości przez prezydenta Budasza dała to, co dzisiaj mamy. Kiedy nie było trzeba sprzedawać najbardziej wartościowych terenów, kiedy budżet nie był zagrożony, wtedy sprzedawano. Teren za „Dziekanką”, trzy duże nieruchomości na Winiarach Północ i co gorsze, wpływy z tych sprzedaży związano z inwestycjami, które tam mają być poczynione. Co z tego, że wybudujemy ulicę bł. Kozala, skoro to wszystko robimy dla inwestora. Robimy mu dobrze. Ale byłoby dobrze, gdybyśmy pieniędzy mieli dużo. Ale są pewne priorytety w wykonywaniu pewnych inwestycji. Tutaj na tym słabo wychodzimy – nie krył rozżalenia radny. Dalej wymieniał brak strategii i planowania przy inwestycjach. W ocenie Pawła Kamińskiego, goście którzy przyjadą w przyszłym roku do Gniezna, zobaczą prowincjonalne miasto z dziurawymi ulicami i krzywymi chodnikami. – To będzie smutne zderzenie z rzeczywistością dla tych wszystkich turystów, którzy przyjadą na milenium obchodów pierwszej koronacji – dodał i zapowiedział, że reprezentowany przez niego klub zagłosuje przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi. W ostatecznym głosowaniu wyniki ułożyły się tak, jak zapowiedziały to kluby. Za absolutorium dla Michała Powałowskiego głosowało 14 radnych, 4 wstrzymało się od głosu i 4 było przeciw.

Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy nad tym budżetem pracowali, z całym wydziałem finansowym i panem Skarbnikiem na czele – powiedział chwilę po udzieleniu mu absolutorium prezydent miasta. – Także wszystkim radnym, którzy głosowali za, a uwagi krytyczne przyjmuję i będę starał się je zastosować w praktyce. Dziękuję za zaufanie.

Tagi