Skip to main content

CSR Gniezno zaprenentowała swoją ofertę

Drzwi Otwarte w Cechowej Szkole Rzemieślniczej

 | 
Cechowa Szkoła Rzemieślnicza zaprasza absolwentów szkół podstawowych

W sobotę, 13 kwietnia w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie odbyły się Drzwi Otwarte, w trakcie których uczniowie przyszłych klas pierwszych wraz z rodzicami mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, poznać jej bazę dydaktyczną, a także wziąć udział w wielu warsztatach.

Chociaż do końca roku szkolnego pozostało jeszcze trochę czasu, to właśnie teraz jest ten moment, w którym ósmoklasiści – tegoroczni absolwenci szkół podstawowych – powinni poważnie pomyśleć o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie w wielu szkołach ponadpodstawowych organizowane są tzw. drzwi otwarte – wydarzenie, podczas którego placówki prezentują swoją ofertę edukacyjną, a także możliwości rozwoju.

W sobotę, 13 kwietnia właśnie takie Drzwi Otwarte zorganizowała Cechowa Szkoła Rzemieślnicza. W salach na parterze budynku Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie – gdzie odbywa się większość zajęć dla uczniów CSR – na przybyłych gości czekali przedstawiciele wybranych kierunków kształcenia, m.in. w zawodzie: fryzjer, stolarz, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, a także zawodów gastronomicznych, tj. cukiernik i kucharz. Można było także dowiedzieć się, w jaki sposób prowadzone są zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, tj. języka polskiego, matematyki i historii. Obok wiadomości dotyczących teorii, na odwiedzających czekały atrakcje dodatkowe, tj. warsztaty tematyczne i konkursy, a także degustacja słodkości, przygotowanych przez uczennice, kształcące się w zawodzie cukiernik.

Ponadto można było zobaczyć, czym społeczność placówki zajmuje się poza uczeniem się: w jaki sposób funkcjonuje samorząd uczniowski i koło wolontariatu. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym Cechu Rzemiosła i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego osoby zainteresowane mogły zadać wszelkie nurtujące pytania, związane z nauką zawodu. W Drzwiach Otwartych wzięli udział także przedstawiciele pracodawców m.in. Robert Chmielewski (Complet Furniture), Marek Orlikowski (Klimat Orlikowski) oraz Maciej Wiśniewski (WI-KA warsztat samochodowy).

Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie jest szkołą branżową I stopnia – niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej – kształcącą uczniów we wszystkich zawodach, m.in.: elektryk, elektromechanik, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, piekarz, cukiernik, stolarz, tapicer, sprzedawca, krawiec i in. Nauka w szkole trwa trzy lata. Placówka przygotowuje uczniów do egzaminu czeladniczego oraz egzaminu zawodowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo czeladnicze lub dyplom zawodowy, potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczeń może kontynuować naukę: w branżowej szkole II stopnia lub w liceum dla dorosłych.

Tagi