Skip to main content

Inwestycja w sport

Stadion lekkoatletyczny w Żydowie zostanie przebudowany

 | 
Umowa z wykonawcą inwestycji już została podpisana (fot. UMiG Czerniejewo)

Trwają przygotowania do przebudowy stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Żydowie (gmina Czerniejewo). Inwestycja za ponad 1,5 mln zł ma zostać wykonana najpóźniej do października bieżącego roku.

Jak informuje Karolina Lubawa, podinspektor ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, szczegółowy zakres prac obejmuje: przebudowę istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej okólnej 400m; 4 tory na okrężnej, 6 torów na prostej (po stronie trybun), przebudowę podwójnej skoczni do skoku w dal, przebudowę rzutni do pchnięcia kulą, przebudowę rozbieżni do rzutu oszczepem, przebudowę nawierzchni z kostki brukowej w rejonie boiska piłkarskiego pod wiaty, montaż nowych wiat dla zawodników rezerwowych (2×13 siedzisk) i wiaty dla pomocy medycznej (1×4 siedziska) oraz przebudowę ogrodzenia systemowego od strony wschodniej. Wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 1 658 040,00 zł. Gmina Czerniejewo znalazła się na liście beneficjentów do dofinansowania zadania w wysokości 50% przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W czwartek, 9 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo burmistrz Tadeusz Szymanek podpisał w imieniu samorządu umowę z przedstawicielem wykonawcy inwestycji – Jarosławem Komorowskim, reprezentującym firmę SODEX Sp. z o.o. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej połowie maja bieżącego roku, natomiast termin realizacji inwestycji przewidziany jest nie później niż do 9 października 2024 roku.

Tagi