Skip to main content

Zmiany w wielkopolskim sanepidzie

Paweł Gilewski nowym Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

 | 
Wojewoda Agata Sobczyk i Paweł Gilewski Fot. WUW Poznań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ma nowego dyrektora. Został nim Paweł Gilewski, wieloletni pracownik wielkopolskiego sanepidu oraz członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Oficjalny akt powołania wręczył w miniony poniedziałek nowemu inspektorowi Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka w obecności wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk. Paweł Gilewski nową funkcję zaczął pełnić od 28 maja. Paweł Gilewski jest wieloletnim pracownikiem wielkopolskiego sanepidu. W latach 1982–1991 pracował jako kierownik oddziału epidemiologii Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. W 1991 r. został Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wągrowcu, gdzie kierował Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), gdzie ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym. Posiada również dyplom specjalisty I stopnia w zakresie higieny i epidemiologii oraz dyplom specjalisty II stopnia w zakresie higieny, wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, gdzie obecnie pełni funkcję sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTH w Warszawie. W 2009 r. został wyróżniony przez ministra zdrowia odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia, a w 2019 r. Polskie Towarzystwo Higieniczne uhonorowało go złotą odznaką PTH.

Tagi