Skip to main content

Kłecko wróciło do grona miast królewskich. Ma herb piastowski, a nie pochodzący z Białorusi

Burmistrz Adam Serwatka prezentuje nowy herb Kłecka. Z prawej strony w tle dotychczasowy herb. (fot. Gmina Kłecko)

Niekoronowany srebrny (biały) orzeł o dziobie oraz szponach barwy złotej (żółtej), osadzony w czerwonym polu tarczy późnogotyckiej. Tak od 1 marca wygląda symbol Kłecka i nawiązuje do swojego pierwowzoru używanego przynajmniej od początku XVI wieku. Dotychczas używany herb, który kojarzył się z miastem w ostatnich dziesięcioleciach, odchodzi w niepamięć, a do identyfikacji miasta zaczął być wykorzystywany w niejasnych okolicznościach. Kłecko przeszło już drogę, którą powinno – a nie chce – przejść także Gniezno.

Podjęta w 2021 roku decyzja o rozpoczęciu prac nad przywróceniem poprawnego herbu gminy Kłecko była z pewnością decyzją mądrą i odpowiedzialną. Tylko samorządy pielęgnujące swoją tożsamość i dbające o podtrzymanie pamięci o niej zasługują na poważanie. Już w latach 30-tych XX wieku Marian Gumowski, polski historyk, zauważył, że piastowskie Kłecko używa niepoprawnego herbu, a ma przecież „swój własny i daleko starszy herb, którego powinno użyć”. Musiało minąć tak wiele lat, by w końcu podjąć prace od zasypania tej zaszłości. Do tej pory Kłecko używało herbu zatwierdzonego oficjalnie z początkiem istnienia współczesnego samorządu – tarczy herbowej z mitrą książęcą i rogiem myśliwskim. Było to niestety powielenie błędu powstałego w drugiej połowie XIX wieku, kiedy ten właśnie symbol charakteryzował Kłecko. Dlaczego wówczas do tego doszło do dziś nie wiadomo. Można tu przywołać różne hipotezy. Herb polskiego Kłecka zaczął przypominać herb (dzisiejszego) Klecka białoruskiego. Oba miast dzieli 650 kilometrów. Białoruskie miasto od XVI wieku należało do Radziwiłłów i stanowiło ośrodek Ordynacji Kleckiej używając herbu nawiązującego do herbu rodowego ordynatów. W tym czasie polskie Kłecko było królewszczyzną, co wykluczało użycie herbu radziwiłłowskiego. Czy doszło w dziejach do nieporozumienia związanego z podobieństwem nazw obu miast? Czy było to działanie celowe zaborcy pruskiego? Dziś nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z całą stanowczością.

Aleksander Bąk, autor graficznego opracowania symboli gminy (fot. Gmina Kłecko)

Na szczęście Kłecko wróciło do barw i symboli piastowskich. Najdawniejsza pieczęć Kłecka pochodzi z początku XVI wieku. Napis w otoku: „Sigilium Civitatis Klecen” nie pozostawia złudzeń. To „herb miasta Kłecka”. Piastowski orzeł był wykorzystywany jeszcze w akcie z 1793 roku. Później używano już herbu nieswojego. Obecny herb zyskał pozytywną opinię właściwego ministerstwa oraz Przewodniczącego Komisji Heraldycznej. Autorem graficznego opracowania symboli gminy jest Aleksander Bąk. Kłecku i jego społeczności należy pogratulować dalekowzroczności i poczucia wagi identyfikacji i tożsamości. 20 kilometrów od Gniezna zrobiono to, czego w dawnej pierwszej stolicy Polaków nie udaje się zrobić od dekad. Gnieźnieński herb nie spełnia wytycznych heraldycznych i daleki jest od dawnej symboliki Grodu Lecha. Ale kolejne zmieniające się władze samorządowe nie podejmują prac związanych z naprawieniem tego wstydliwego dla dziejów miasta zaniechania.

Tagi