Skip to main content

Aż 19 zadań drogowych w gminie Łubowo

Gmina Łubowo inwestuje w drogi

 | 
W czwartek, 25 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji (fot. Urząd Gminy Łubowo)

Ponad 10 milionów złotych wyda w najbliższym czasie samorząd gminy Łubowo na budowę i przebudowę gminnych dróg. Umowa z wykonawcą, dotycząca realizacji szeregu inwestycji, została podpisana w czwartek, 25 kwietnia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia na terenie gminy Łubowo wykonanych zostanie dziewiętnaście inwestycji, m.in. w: Chawałkówku, Dziekanowcach, Imielnie, Leśniewie, Łubowie, Rzegnowie, Wierzycach i Woźnikach. Projekt przewiduje nie tylko budowę i przebudowę odcinków dróg gminnych, ale też m.in. podłączenie drogi gminnej w Chwałkówku do drogi serwisowej drogi ekspresowej S5.

Wykonawcą zadania została, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma Transbruk Marek Begier, spółka komandytowo-akcyjna z Nekli. Łączna wartość inwestycji to 10 265 466,35 zł, z czego 7 990 000,00 zł wynosi dofinansowanie z programu pn. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Drogi gminne objęte zadaniem:

droga gminna w Chwałkówku (znajduje się południowo – zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od końca drogi o nawierzchni bitumicznej prowadzącej na wiadukt nad drogą ekspresową S5, dalej biegnie w kierunku północno – zachodnim, gdzie za ostatnimi zabudowaniami ma swój koniec; długość drogi ok. 383 m),

podłączenie drogi gminnej w Chwałkówku (znajduje się południowo – zachodniej części gminy Łubow; podłączenie następuje do drogi serwisowej drogi ekspresowej S5; powierzchnia podłączenia ok. 40 m², długość podłączenia ok. 4,20 m),

droga gminna w Dziekanowicach – przy kurnikach (znajduje się w zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od drogi wojewódzkiej nr 194 i biegnie dalej w kierunku południowo – wschodnim, gdzie za ostatnimi zabudowaniami ma swój koniec; długość drogi ok. 1555 m),

droga gminna Dziekanowice – Żydówko (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się przed zabudowaniami na działce nr 144 i biegnie dalej w kierunku północno – wschodnim, gdzie przy istniejącej nawierzchni bitumicznej ma swój koniec; długość drogi ok. 680 m);

droga gminna w Imielnie (znajduje się w południowo – zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od drogi serwisowej drogi ekspresowej S5 i biegnie dalej w kierunku zachodnim, gdzie przy skrzyżowaniu do Wierzyc ma swój koniec; długość drogi ok. 955 m),

droga gminna w Lednogórze – w kierunku Rybitw (znajduje się w zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od nowej nawierzchni i biegnie dalej w kierunku południowo – wschodnim, gdzie za skrzyżowaniem z drogą ma swój koniec; długość drogi ok. 405 m),

droga gminna w Lednogórze – dz. nr 105/13, 105/42 (znajduje się w zachodniej części gminy Łubowo na osiedlu domków jednorodzinnych; rozpoczyna się od drogi gminnej i biegnie dalej w kierunku południowym, gdzie przed drogą poprzeczną ma swój koniec; długość drogi ok. 320 m + ok. 45 m),

droga gminna w Lednogórze – za szkołą (znajduje się w zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącej nawierzchni drogi gminnej i biegnie dalej w kierunku wschodnim, a następnie skręca w lewo na północ, gdzie przy istniejącej nawierzchni bitumicznej ma swój koniec; długość drogi ok. 293 m),

droga gminna w Leśniewie (znajduje się w południowej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 2157P i biegnie dalej w kierunku wschodnim, gdzie po ok. 1170 m skręca w prawo w kierunku południowym, gdzie po ok. 100 m ma swój koniec; długość drogi ok. 1220 m),

droga gminna w Łubowie – dz. nr 71/11 (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 194; droga składa się z dwóch odcinków tworzących literę „T”; długość drogi ok. 83 m + ok. 101 m),

droga gminna w Łubowie – dz. nr 207/4 (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 194; długość drogi ok. 114 m),

droga gminna w Łubowie – dz. nr 208/6 (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 194; długość drogi ok. 120 m),

droga gminna w Łubowie – dz. nr 279/3 i 279/6 (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 194; droga składa się z dwóch odcinków tworzących literę „T”; długość drogi ok. 87 m + ok. 122 m),

droga gminna w Rzegnowie (znajduje się w centralnej części gminy Łubowo; rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2211P i biegnie dalej w kierunku zachodnim; długość drogi ok. 2315 m),

droga gminna w Wierzycach – za świetlicą (znajduje się w południowo – zachodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P, a następnie skręca w lewo gdzie po ok. 140 m ma swój koniec; długość drogi ok. 140 m),

droga gminna w Woźnikach – centrum (znajduje się we wschodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w centrum Woźnik i biegnie dalej na południe, gdzie przy skrzyżowaniu z drogą biegnącą w kierunku wiaduktu ma koniec; długość drogi ok. 457 m);

droga gminna w Woźnikach – do serwisówki (znajduje się we wschodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą serwisową drogi ekspresowej S5 i biegnie dalej na południe, następnie skręca w prawo i ponownie łączy się z drogą gminną; długość drogi ok. 560 m),

droga gminna w Woźnikach – za torami (znajduje się we wschodniej części gminy Łubowo; rozpoczyna się od końca terenu kolejowego i biegnie dalej na południe; droga składa się z dwóch odcinków zaprojektowanych na planie krzyża; długość drogi ok. 292 m + ok. 395 m)

budowa drogi gminnej w Chwałkówku (długość drogi 997,90 m; szerokość jezdni 4,20 m – jednojezdniowa jednopasowa, szerokość jezdni z mijanką 5,00 m; pobocze 0,75 m; w odróżnieniu od pozostałych dróg, które powstaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, droga w Chwałkówku posiada gotową dokumentacje projektową).

.

Tagi