Skip to main content

„Wielkopolska Odnowa Wsi”

11,5 mln zł na wypięknienie wsi w Wielkopolsce

 | 
(fot. UMWW)

XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” została rozstrzygnięta. Aż 192 projekty o łącznej wartości prawie 11,5 mln zł dostaną dofinasowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął stosowną uchwałę w sprawie przekazania wsparcia na realizację projektów.

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” to przede wszystkim aktywizacja mieszkańców wsi i społeczności wiejskich, podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, integracja lokalnych społeczności poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu, a także promocja idei odnowy wsi. Dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Udział w konkursie to także wspaniała okazja do integracji społeczności wiejskiej i aktywizacji jej członków.

– Kolejna edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” umożliwi realizację marzeń lokalnych społeczności o poprawie wspólnej przestrzeni życiowej i uatrakcyjnieniu swoich miejscowości. Rekordowa wysokość pomocy która trafi do 192 miejscowości wynosi prawie 11,5 mln zł. Cieszy rosnące zainteresowanie sołectw i miejscowości uczestnictwem w programie i możliwością pozyskania znacznych środków na realizację zadania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzega wyraźne efekty w postaci remontowanych sal, placów zabaw, licznych altan oraz wielu tablicach informujących o tym, że dany projekt udało się  zrealizować przy wsparciu z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

W ramach naboru wniosków do XIV edycji złożono 278 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu weryfikacji i oceny zgłoszeń wytypowano 192 projekty do przyznania dofinansowania. – Dofinansowanie mogące wynieść nawet do 70 tys. zł to szansa na realizacje projektu mającego wpływ na funkcjonalność miejscowości oraz jakość życia mieszkańców. W ramach konkursu zgłaszane są inicjatywy o charakterze inwestycyjnym oraz takie, które promują lokalne zwyczaje i historię. Samorząd Województwa Wielkopolskiego co roku zwiększa pulę środków w programie umożliwiając pozyskanie dofinansowania większej liczbie uczestników. Do tej pory na w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na Wielkopolskie obszary wiejskie trafiło ponad 70 mln złotych – dodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski

Pomoc finansowa w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 70 tys. zł dla pojedynczego zadania. Całkowita kwota wsparcia wynosi rekordowe  blisko 11,5 mln zł, które trafi do gmin z Wielkopolski. Warto podkreślić, że wiele sołectw i miejscowości biorąc udział w konkursie widzi ogromną szansę realizacji projektów i przedsięwzięć, które bez pomocy Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie byłyby możliwe do wykonania. Wyremontowane zostają sale wiejskie, powstają miejsca wspólnego spędzania czasu, place zabaw, miejsca pamięci oraz projekty o charakterze edukacyjnym. Społeczności lokalne wspólną pracą tworzą wyjątkowe miejsca i realizują projekty o ogromnym dla nich znaczeniu, z których korzystają przez wiele lat. 

Z powiatu gnieźnieńskiego dofinansowanie otrzymało 7 projektów z gmin: Kiszkowo, Trzemeszno, Kłecko i Gniezno, których łączna kwota dotacji wynosi ponad 401 tys. złotych. A oto one:

  • gmina Kiszkowo, sołectwo Charzewo, projekt: Modernizacja placu zbaw w Charzewie, dofinansowanie 70 tys. zł,
  • gmina Kiszkowo, sołectwo Rybno Wielkie, projekt: Remont remizy OSP w Rybnie Wielkim, dofinansowanie 70 tys. zł,
  • gmina Trzemeszno, sołectwo Lubiń, projekt: Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku w miejscowości Lubiń, dofinansowanie 39,3 tys. zł,
  • gmina Trzemeszno, sołectwo Ostrowite, projekt: Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite, dofinansowanie 46,6 tys. zł,
  • gmina Kłecko, sołectwo Gorzuchowo, projekt: KUŚ – przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół, dofinansowanie 64,3 tys. zł,
  • gmina Kłecko, sołectwo Kamieniec, projekt: Było stare, teraz nowe… Czas na Kamieńca odnowę!, dofinansowanie 46,2 tys. zł,
  • gmina Gniezno, sołectwo Lubochnia, projekt: Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w gminie Gniezno, dofinansowanie 64,6 tys. zł.

Dodatkowo umowę podczas spotkania podpisano z gminą Pobiedziska, z powiatu poznańskiego.

Tagi