Skip to main content

Miejskie nieruchomości

„Ruski targ” na sprzedaż?

„Ruski targ” w 2021 roku

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna radnym zostaną przedłożone projekty uchwał dotyczące sprzedaż kilku nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego. To tereny tzw. „ruskiego targu” czyli dawnego targowiska, wraz z terenem po dawnej harcówce.

Przez lata w tym miejscu funkcjonowało targowisko, ale jego schyłek zaczął się w momencie otwarcia w sąsiedniej dawnej rzeźni centrum handlowego. Ubywająca liczba handlujących apelowała od lat o renowację tego miejsca, którego wygląda nie przystoi żadnemu europejskiemu miastu. Ostatecznie to pandemia zakończyła historię tego miejsca, ale władze miasta jeszcze próbowały podtrzymać w tym miejscu handel. Zaplanowany do wybudowania pawilon okazał się jednak za drogi w realizacji. Jego budowa mogła kosztować nawet 7,8 mln złotych, więc ostatecznie z inwestycji zrezygnowano. Część „straganów” – choć trudno je tak nazwać, kiosków i prowizorycznych zadaszeń rozebrano. W czerwcu 2022 roku Michał Powałowski, wówczas wiceprezydent miasta, obiecał garstce handlujących na targowisku przedsiębiorców, że mogą oni pracować w tym miejscu jeszcze przez dwa lata. Ten czas właśnie minął, a rezultatem tego są wspomniane projekty uchwał o sprzedaży miejskiego majątku.

Sprzedaż dotyczyć ma działek nr 84/12, 84/13, 84/4, 84/8. Co na nich może powstać? W tym miejscu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale obszar jest objęty
opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gniezna, który dopuszcza tutaj tradycyjną zabudowę miejską, czyli funkcje mieszkaniowo-usługowe.

Tagi