Skip to main content

Tag:

Miejskie nieruchomości

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna radnym zostaną przedłożone projekty uchwał dotyczące sprzedaż kilku nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego. To tereny tzw. „ruskiego targu” czyli dawnego targowiska, wraz z terenem po dawnej harcówce. Przez lata w tym miejscu funkcjonowało targowisk…