Skip to main content

Przed nami komunikacyjna inwestycja

Część Wiaduktu „Solidarności” przejdzie w tym roku gruntowny remont. Wystąpią utrudnienia

Remont przejdą estakada dojazdowa (z prawej strony) oraz nitka wiaduktu od strony Poznania (fot. Google)

180 dni będzie miał wyłoniony w przetargu wykonawca na remont estakady dojazdowej na wiadukt „Solidarności” w Gnieźnie oraz nitki zachodniej tego obiektu na całej jej długości. Będzie to długa i skomplikowana operacja, która na czas prac budowlanych z pewnością negatywnie wpłynie na przepustowość samego wiaduktu.

Inwestorem jest zarządca drogi wojewódzkiej nr 194 przebiegającej pod wiaduktem „Solidarności”, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zakres planowanych prac budowlanych zajmie niewielki fragment tzw. estakady dojazdowej na wiadukt (zjazd ulicą Orcholską w kierunku Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego i cmentarza) oraz zachodnią nitkę samego wiaduktu (tę od strony Poznania). Remont ma być gruntowny i obejmie m. in. rozbiórkę jezdni, barier ochronnych, kap chodnikowych i hydroizolacji płyty pomostowej. Wymienione zostaną też urządzenia dylatacyjne. Jednym z celów inwestycji jest odwodnienie wiaduktu tak, by woda z powierzchni jezdni i chodników odprowadzana była do systemu odwodnienia. Po wykonaniu głównych prac inżynieryjnych odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników oraz wymieniona zostanie latarnia oświetlająca skrzyżowanie wiaduktu z ulicą Orcholską. Jeśli przetarg zakończy się wyłonieniem wykonawcy, ten będzie mógł wejść na plac budowy już pod koniec maja br. Na wykonanie zadania będzie miał 180 dni. O tymczasowej organizacji ruchu na wiadukcie inwestor poinformuje w późniejszym terminie.

Tagi