Skip to main content

Rozpoczęła się VII kadencja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Wybrano prezydium Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz nowy Zarząd Powiatu

 | 
I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VII kadencji

Nad pracą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego od 7 maja czuwa nowe prezydium w składzie: przewodniczący Dariusz Pilak, wiceprzewodnicząca Ewa Mądra oraz wiceprzewodnicząca Kamila Kozicka. Zarząd Powiatu tworzą: Tomasz Budasz – starosta, Łukasz Scheffs – wicestarosta, Ewa Barłoga – Purol – etatowy członek zarządu, Daria Benke – etatowy członek zarządu oraz Danuta Winiarska – nieetatowy członek zarządu.

We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VII kadencji. Przypomnijmy, decyzją wyborców skład rady powiatowej tworzą: z ramienia Koalicji Obywatelskiej – Piotr Gruszczyński, Maria Kocoń, Angelika Ślachcińska, Tomasz Budasz, Dariusz Pilak, Marian Pokładecki, Rafał Lukstaedt, Danuta Winiarska, Łukasz Scheffs, Ewa Mądra i Piotr Staszczak, z ramienia Trzeciej Drogi – Edward Załęski, Rafał Skweres, Tomasz Ryszczuk i Kamila Kozicka, z ramienia Lewicy – Daria Benke i Eugeniusz Zamiar, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości – Monika Twardowska, Beata Tarczyńska, Andrzej Kwapich, Małgorzata Pietrzak – Sikorska, Karolina Kiełpińska – Nowak, z ramienia Ziemi Gnieźnieńskiej – Krzysztof Ostrowski, Dariusz Igliński i Leszek Figaj.

Prowadzenie obrad pierwszej sesji w nowej kadencji rozpoczęła radna seniorka – Ewa Mądra. Po złożeniu uroczystego ślubowania przez wszystkich radnych, przystąpiono do prac związanych z wyborem właściwego prezydium rady, a w dalszym etapie – przewodniczącego i skład Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Nad procedurą wyborów – które przeprowadzone zostały w trybie tajnym – czuwała komisja skrutacyjna, której przewodniczącym został radny Marian Pokładecki. W pierwszej kolejności radni wybierali spośród siebie przewodniczącego rady. Zarekomendowano kandydaturę radnego Dariusza Pilaka i – dzięki jednogłośnemu poparciu wszystkich radnych – to właśnie on pokieruje radą, kontynuując tym samym swoją pracę na tym stanowisku. W pracach pomagać mu będą dwie wiceprzewodniczące: Ewa Mądra (w głosowaniu tajnym uzyskała poparcie 18 radnych, przeciwnych było 5, a 1 radny wstrzymał się od głosu) i Kamila Kozicka (w głosowaniu tajnym uzyskała poparcie 14 radnych, przeciwnych było 6 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu). Na stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszona została jeszcze jedna kandydatura – Andrzeja Kwapicha, jednak nie uzyskała ona wystarczającego poparcia (11 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu).

Od lewej: Kamila Kozicka, Dariusz Pilak, Ewa Mądra

Punktem kulminacyjnym obrad stał się wybór starosty, wicestarosty i trzech członków Zarządu Powiatu. Na pierwsze stanowisko zarekomendowana była tylko jedna osoba – Tomasz Budasz, który w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie 16 radnych, 5 radnych zagłosowało przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wicestarostą został Łukasz Scheffs, na którego kandydaturę zagłosowało 17 radnych, 6 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na stanowiska członków Zarządu Powiatu rekomendowane były: Ewa Barłoga – Purol, Daria BenkeDanuta Winiarska. I to te osoby ostatecznie uzupełniły jego skład. Za kandydaturą Ewy Barłogi – Purol (etatowy członek zarządu) zagłosowało 16 radnych, 7 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu; Daria Benke (etatowy członek zarządu) otrzymała poparcie 19 radnych, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się); na Danutę Winiarską (nieetatowy członek zarządu) zagłosowało 19 radnych, a 5 radnych było przeciwnych.

Zarząd Powiatu w pełnym składzie (od lewej): Tomasz Budasz, Danuta Winiarska, Daria Benke, Ewa Barłoga – Purol, Łukasz Scheffs.

Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczących i członków komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Piotr Gruszczyński. Nad pracami Komisji Finansowej czuwać będzie Angelika Ślachcińska. Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przewodniczyć będzie Piotr Staszczak. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został Marian Pokładecki, a Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego została Maria Kocoń. Tego dnia nie udało się wybrać przewodniczących Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej i Komisji Rewizyjnej – to nastąpi zapewne podczas następnej sesji.

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego trwała blisko siedem godzin. Tego dnia radni jeszcze pochylili się m.in. nad uchwałami w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty i wprowadzenia zmian do statutu powiatu. Ostatecznie obrady zakończyły się o godzinie 23.

Tagi