Skip to main content

Skutki nawałnicy nad Gnieznem

Wsparcie dla gnieźnian dotkniętych skutkami gradobicia

 | 
Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk (fot. WUW Poznań)

Mieszkańcy Gniezna mierzą się z dotkliwymi skutkami poniedziałkowej nawałnicy z gradobiciem, która przeszła przez miasto. Intensywne opady deszczu spowodowały zalanie wielu ulic i budynków. Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia bieżącej sytuacji i podsumowania dotychczasowych działań w Gnieźnie.

W poniedziałek 20 maja 2024 roku po południu nad Gnieznem rozpoczęła się nawałnica z silnym deszczem i gradem, która trwała kilkadziesiąt minut. Do straży pożarnej zaczęły wpływać zgłoszenia o licznych podtopieniach, zalanych pomieszczeniach, zablokowanych drogach, a także uszkodzonych dachach. Żywioł spowodował straty w infrastrukturze m.in. szkół, urzędu miejskiego, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego, szpitala, a także komendy powiatowej PSP i komendy policji,. Do działań zadysponowano liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń działania strażaków wsparło 5 zastępów z powiatu poznańskiego. Ogółem zaangażowanych zostało 36 zastępów PSP i OSP, w tym 150 strażaków.

W zwołanym przez wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele służb oraz samorządu. Wielkopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Strużyński oraz komendant wojewódzki policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk omówili sytuację dotyczącą monitoringu zdarzeń bieżących. Gniezno może również liczyć na wsparcie żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowódca jednostki płk Dariusz Wyrzykowski przedstawił zestawienia sił i środków oraz czas gotowości do podjęcia działań przez żołnierzy. Zdalnie w posiedzeniu uczestniczyli również sekretarz powiatu gnieźnieńskiego Michał Szczepański oraz prezydent Gniezna Michał Powałowski, którzy przedstawili obecną sytuację na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz samego Gniezna.

Mieszkańcy będą mogli liczyć na pomocy w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Wsparcie będzie udzielane w dwóch formach – pomoc „doraźna” – kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6 tys. zł, pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku/budynków gospodarczych.

W spotkaniu uczestniczyła także zastępczyni wielkopolskiej inspektor nadzoru budowlanego Monika Kaczmarek, wielkopolska wicekurator oświaty Izabela Liebert – Jędroszkowiak oraz dyrektorzy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Dariusz Dymek (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), Monika Donke – Cieślewicz (Wydział Polityki Społecznej), Tomasz Małyszka (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) oraz Przemysław Szczepański (Wydział Finansów i Budżetu).

Tagi