Skip to main content

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W hołdzie twórcom jednej z pierwszych ustaw zasadniczych na świecie

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja mówiła Anna Jung, wicestarosta gnieźnieńska

3 maja 1791 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji. Wyprzedziła ona m.in. konstytucję francuską. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Po czasach transformacji ustrojowej w naszym kraju, Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). Od tej daty, co roku w całym kraju obchodzimy uroczyście Święto Konstytucji 3 Maja. Nie inaczej było w Gnieźnie.

Uroczystości rozpoczęła msza św. sprawowana w gnieźnieńskiej katedrze. Następnie obchody kontynuowano na placu przed pomnikiem Bolesława Chrobrego. Obecne były liczne poczty sztandarowe, klasy mundurowe oraz harcerze, reprezentacje szkół, mieszkańcy. Kompania honorowa garnizonu Powidz oddała salwę honorową. Apel Pamięci odczytał ppor. Dawid Banaszak. O znaczeniu konstytucji dla narodu mówiła Anna Jung, wicestarosta gnieźnieńska. Jak powiedziała m.in. Święto Konstytucji jest przede wszystkim wyrazem poszanowania praw wolności i niepodległości. Konstytucja jest spisem wartości i zasad, które powinniśmy przestrzegać i bronić ich ponad wszystko. Przy dźwiękach werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Odśpiewanie Roty zakończyło tę część uroczystości. Akcentem, który zwieńczył oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja był wspólny Polonez. Korowód z przykatedralnego placu na Rynek poprowadzili tancerze z Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”. Część już mniej oficjalna, piknikowa dla całych rodzin miała miejsce od godziny 17 w Centrum Kultury „Scena to dziwna”.

Tagi