Skip to main content

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Urlop od płacenia składki ZUS

 | 
Poseł Tadeusz Tomaszewski

Sejm uchwalił ustawę o tzw. urlopie od płacenia składki ZUS, która umożliwi określonym przedsiębiorcom nie płacenie składki przez jeden miesiąc w roku, bez dodatkowych konsekwencji. Ma to być pierwszy krok ku temu, by ulżyć polskim przedsiębiorcom. – Trzeba działać, bo przedsiębiorcy to najistotniejsza grupa, która przynosi m.in. dochód do budżetu państwa – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica), który w ubiegłym tygodniu przybliżył założenia nowej ustawy.

Raz w roku będzie można złożyć wniosek o to, aby nie płacić składki na ZUS. – W tym czasie, kiedy będzie ten urlop od płacenia składki na ZUS, będzie można normalnie prowadzić działalność gospodarczą i mieć przychody, bez potrzeby zawieszania działalności gospodarczej. Państwo zapłaci te około 1 600 zł składki na ZUS za danego przedsiębiorcę, czyli nie płacenie przez przedsiębiorcę nie będzie miało wpływu na historię ubezpieczenia w ZUS – tłumaczy poseł Tadeusz Tomaszewski. Ustawa ma objąć około 1,7 mln przedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), zatrudniających oprócz siebie do 9 osób, których roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro; to około 92% wszystkich działających przedsiębiorstw. – Z tej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w sumie z własną osoba, do dziesięciu osób; przedsiębiorcy, których przychody w ostatnim roku lub w ciągu dwóch ostatnich lat nie przekroczyły 2 mln euro; przedsiębiorcy, którzy są zewidencjonowani w Systemie Ewidencji Działalności Gospodarczej i w miesiącu, w którym składają wniosek, są ubezpieczeni – mówi parlamentarzysta.

Jak podkreśla poseł Lewicy, ustawa jest pierwszym krokiem ku temu, by ulżyć polskim przedsiębiorcom, którzy – prowadząc swoją działalność gospodarczą – nie mają łatwo. – Ostatnio spotkałem się z grupą osób, które kilkanaście lat temu dosłownie z garażu wyprowadziły dużą, dwudziestoosobową firmę, zajmującą się działalnością w zakresie napraw samochodów. Poinformowali mnie że niestety dzisiaj nie są w stanie niestety prowadzić tej działalności, właśnie ze względu na obciążenia i rozwiązują firmę, podając jako powód m.in. właśnie te obciążenia zusowskie, ale i te dotyczące składki zdrowotnej – informuje parlamentarzysta. – Podstawową uciążliwością przedsiębiorców to jest właśnie składka zdrowotna na poziomie 9%. Poprzednicy czyli Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając tzw. Polski Ład dopiekli przedsiębiorcom, bo oni w latach 2021 – 2022 zapłacili 80% więcej składki na ubezpieczenia społeczne z blisko 7,8 mld zł. Od 2016 roku wprowadzono również dziewiętnaście różnych danin i opłat plus rosnąca składka w ciągu dziesięciu lat z 760 zł do 1 600 zł spowodowały, że z danych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż w 2023 roku 370 tysięcy firm zawiesiło swoją działalność, a blisko 200 tysięcy zakończyło. To jest wzrost rok do roku o około 7%. Dlatego też rząd, analizując tę sytuację, wyszedł z tą propozycją urlopu od płacenia składki na ZUS, ale musimy też pracować wspólnie ze związkami zawodowymi i przedsiębiorcami nad nowelizacją ustawy o składce zdrowotnej tak, aby ona nie stanowiła zasadniczego obciążenia – podkreśla.

Z urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden wybrany miesiąc będzie można skorzystać jeszcze w tym roku. Ustawa ma wejść w życie już jesienią.

Tagi