Skip to main content

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Spotkanie wyborcze Michała Wawrykiewicza z mieszkańcami Gniezna

M. Wawrykiewicz i M. Powałowski w trakcie spotkania w Gnieźnie (fot. nadesłane)

W sobotnie popołudnie w auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 27 (w dawnej szkole „Medyk”) odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z bezpartyjnym kandydatem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej – mecenasem Michałem Wawrykiewiczem.

W trakcie spotkania jego uczestnicy mieli okazję poznać Michała Wawrykiewicza, który w pierwszej kolejności opowiedział o swoich dotychczasowych doświadczeniach w działaniach na rzecz praworządności w Polsce oraz swojej aktywności w kontaktach z takimi instytucjami Unii Europejskiej jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako działacz Wolnych Sądów – niezależnej inicjatywy obywatelskiej powołanej do życia w 2017 roku przez grupę prawników na fali protestów społecznych w obronie niezależności Sądu Najwyższego. W dalszej kolejności kandydat Koalicji Obywatelskiej w trakcie spotkania z mieszkańcami Gniezna wskazał, że jako poseł do Parlamentu Europejskiego chciałby między innymi zająć się zagadnieniami reformy formalnoprawnej działalności instytucji Unii Europejskiej, transformacją energetyczną oraz konsolidacją państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożenia militarnego Rosji.

M. Wawrykiewicz spotkał się z gnieźnianami (fot. nadesłane)

W spotkaniu wyborczym wzięli udział również Starosta Gnieźnieński Tomasz Budasz oraz Prezydent Gniezna Michał Powałowski, który w krótkim wystąpieniu udzielił poparcia Michałowi Wawrykiewiczowi i zachęcił do głosowania na niego w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poza samym przedstawieniem kandydata, była też okazja do zadawania pytań i zachęcenia do samego udziału w wyborach, które odbędą się 9 czerwca 2024 r., gdyż frekwencja jest tu równie ważna, jak w przypadku wyborów krajowych.

Bezpartyjny Kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej – Michał Wawrykiewicz jest adwokatem zaangażowanym w obronę praworządności i demokracji, praw człowieka, tolerancji i równości. W lipcu 2017 roku wraz z Sylwią Gregorczyk-Abram, Marią Ejchart i Pauliną Kieszkowską był współtwórcą inicjatywy Wolne Sądy, nieformalnej grupy prawników prowadzącej działania informacyjne i edukacyjne, podnoszące świadomość na temat znaczenia niezależności sądownictwa, demokracji i praw człowieka. Michał Wawrykiewicz wraz z Wolnymi Sądami był jednym z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, utworzonego 4 czerwca 2018 roku. To platforma współpracy 13 organizacji obywatelskich i stowarzyszeń prawniczych, powstała w celu niesienia pomocy i obrony represjonowanym w latach 2018 – 2023 sędziom i prokuratorom.

W ramach Wolnych Sądów i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS adwokat Michał Wawrykiewicz, w szczególności w duecie adwokackim z Sylwią Gregorczyk-Abram, prowadził i nadal prowadzi dziesiątki postępowań, jako obrońca lub pełnomocnik sędziów i prokuratorów, którym stawiane były zarzuty dyscyplinarne bądź karne przez rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Zbigniewa Ziobrę, a także przez związanych z władzą prokuratorów. Sprawy prowadzone były i są przed polskimi sądami i europejskimi trybunałami.

W latach 2016-2023 występował wielokrotnie jako konsultant i ekspert zespołów oraz komisji parlamentarnych (m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości), przygotowywał opinie dla Biura Analiz Sejmowych, był ekspertem prawnym Marszałka Senatu i Wicemarszałków Sejmu przy licznych procesach legislacyjnych. Był ekspertem komisji LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności, praw człowieka i równości w Polsce – w trakcie przygotowywania raportu i wysłuchań w Parlamencie Europejskim, Komisji Weneckiej, uczestniczył w dziesiątkach spotkań i konsultacjach z Komisją Europejską, jej komisarzami Fransem Timmermansem, Verą Jourovą, Didierem Reyndersem, a także urzędnikami DG Just na temat demontażu przez rząd demokracji w Polsce, zmian legislacyjnych oraz warunków wykonania wyroków TSUE i ETPCz, a w konsekwencji uwolnienia unijnego funduszu odbudowy (KPO) i funduszy spójności.

Jako członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy uczestniczył wielokrotnie jako prowadzący zajęcia w programie edukacyjnym „Tydzień Konstytucyjny”, podnoszącym świadomość młodzieży szkolnej na temat wartości konstytucyjnych, w tym równości, tolerancji i zakazu dyskryminacji oraz znaczenia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście ochrony praw człowieka.

W 2023 roku był jednym ze współzałożycieli, a także został członkiem zarządu, międzynarodowej organizacji DemoCrisis, której celem jest ochrona praworządności i niezależności sądownictwa w krajach zagrożonych autokratycznych zamachem lub w których demokracja została już zdemontowana.

Tagi