Skip to main content

Prezydent przedstawił swoich zastępców

Pracowity pierwszy dzień M. Powałowskiego w magistracie: reorganizacja wydziałów, powołanie zastępców i własnego gabinetu prezydenta

Prezydent Gniezna i jego zastępcy: J. Śmigielska i Ł. Muciok

6 maja zaprzysiężenie na urząd, a następnego dnia spotkanie z pracownikami magistratu, nowe porządki organizacyjne i przedstawienie swoich zastępców. Tak wyglądał pierwszy roboczy dzień Michała Powałowskiego na stanowisku włodarza miasta. W gronie najbliższych współpracowników znalazł się rekomendowany przez Pauliną Hennig-Kloskę obecny jeszcze dyrektor „Ekonomika”. Sprawdzamy, jakie zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego, przeprowadził nowy prezydent.

Wtorek 7 maja był pierwszym oficjalnym dniem urzędowania w budynku magistratu Michała Powałowskiego, nowego prezydenta Gniezna na kadencję 2024-2029. Oczywiście, poranne spotkanie z pracownikami i kadrą kierowniczą urzędu były tylko formalnością, bowiem M. Powałowski przez ostatnie blisko 10 lat pełnił stanowisko zastępcy prezydenta i wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowników zna doskonale. Ale spotkanie miało też inne zadanie. Prezydent poinformował o zmianach strukturalnych i kadrowych w zarządzanym przez niego urzędzie. Jak sam mówi – są to „delikatne korekty”. Nowością jest powołanie przez M. Powałowskiego nowego organu w postaci Gabinetu Prezydenta, który będzie m.in. odpowiedzialny za kontakty z mediami. Na jego czele, jako dyrektor, stanie dotychczasowa Rzecznik Prasowa, Anna Dzionek, natomiast jej zadania przejmie nowa rzeczniczka, Monika Fifer. Sam prezydent, jako swój sektor odpowiedzialności, pozostawia sobie sprawy miejskiej oświaty. I tu dochodzi do drugiej zmiany w strukturze urzędu. Dotychczasowy Wydział Edukacji przejmie kompetencje dotyczące sportu. Za prezydentury Tomasza Budasza sport podlegał Wydziałowi Promocji, Kultury i Turystyki. Trzecia zmiana dotknie Wydział Ochrony Środowiska. Z niego zostanie wydzielona nowa komórka – Wydział Odpadów Komunalnych. Kolejna zmiana to włączenie Referatu Inwestycji Społecznych do Wydziału Inwestycyjnego. O tych ruchach organizacyjnych prezydent poinformował media na briefingu prasowym.

Michał Powałowski i jego zastępcy: Joanna Śmigielska i Łukasz Muciok

Zastępcami prezydenta zostali Joanna Śmigielska oraz Łukasz Muciok. J. Śmigielska kontynuuje tym samym pracę na tym samym stanowisku. Wcześniej została powołana, jeszcze przez Tomasza Budasza, na stanowisko Sekretarza Miasta. On ponad roku pełniła już stanowisko zastępczyni prezydenta, zmieniając tym samym Jarosława Grobelnego. Za prezydenta Michała Powałowskiego dalej będzie pełnić swoje dotychczasowe zadania. – Jej wybór był naturalny, bo pracowaliśmy przez ostatnie niemal 10 lat – mówi prezydent. – Nasza współpraca układa się bardzo dobrze i wszystkie projekty do tej pory realizowane, są świetnie znane pani wiceprezydent. Nie mogłem sobie pozwolić na to, by nowa osoba w te tematy się od nowa wgryzała – stwierdził. Sama J. Śmigielska podkreśla, że skupia się od razu na zadaniach wskazanych przez nowego prezydenta. Są to: remont ulicy Wierzbiczanyremont Ronda im. Gnieźnieńskich Olimpijczyków. – Remont ronda będziemy realizować razem z powiatem, bo samo rondo jest drogą tego zarządcy. Od razu po ukonstytuowaniu się nowego zarządu powiatu zasiądziemy do rozmów i rozpoczniemy prace w tym zakresie – zdradza zastępczyni prezydenta. Kolejnym zadaniem na którym skupi swoja uwagę jest realizacja szerokiego programu adaptacji miasta do zmian klimatu. Chodzi o budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie starego miasta oraz rewitalizację i budowę nowych zieleńców, m.in. na skwerze przy kościele garnizonowym, ulicy Słomianka i ulicy Tumskiej.

Drugim zastępcą Michała Powałowskiego będzie Łukasz Muciok, który do pracy w magistracie przejdzie 3 czerwca, po zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie. – Jest związany ze środowiskiem kulturalnym naszego miasta, jest też zapalonym turystą i menedżerem. Jest wykładowcą akademickim, posiada publikacja naukowe w swoim dorobku. Jego kandydatura była rekomendowana przez ministrę Paulinę Hennig-Kloskę. To młody, prężny menedżer, który ma doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – zachwala postać Ł. Mucioka prezydent. Drugi wiceprezydent będzie odpowiedzialny za sprawy społeczne, ochronę środowiska, kulturę i turystykę, Straż Miejską i Strefę Płatnego Parkowania. Specjalny zadaniem wyznaczonym mu do realizacji przez Michała Powałowskiego, jest przygotowanie miasta do obchodów milenijnych koronacji Bolesława Chrobrego w 2025 roku. Jak mówi Łukasz Muciok, największym wyzwaniem dla jego sektorów odpowiedzialności w życiu miasta będzie organizacja wydarzeń jubileuszowych, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i wewnętrznym, skierowanym do mieszkańców. Specjalnym zadaniem dla nowego wiceprezydenta będzie ochrona środowiska. – Mamy pomysły i możliwości na pozyskanie środków z Ministerstwa Klimatu, żeby doinwestować miejskiej inwestycje w tym zakresie – zdradza Ł. Muciok.

Tagi