Skip to main content

Delegacja Ambasady Azerbejdżanu w Gnieźnie

Polsko-azerbejdżańska przyjaźń trwa

 | 
Spotkanie przy Pomniku przyjaźni polsko – azerbejdżańskiej

W Pierwszej Stolicy Polski gościła delegacja reprezentująca Republikę Azerbejdżanu na czele z Nargiz Gurbanovą, ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce. Wizyta ta nie była przypadkowa. Okazuje się, że Polaków i Azerbejdżan wiele łączy…

Delegacja z Ambasady Azerbejdżanu przyjechała do Gniezna w środę, 8 maja. Wizyta polegała przede wszystkim na spotkaniu z przedstawicielami władz Miasta Gniezna – prezydentem Michałem Powałowskim, zastępczynią prezydenta Joanną Śmigielską i sekretarzem miasta Tomaszem Gadzińskim – i złożeniu wiązanek kwiatów przy pomniku przyjaźni polsko-azerbejdżańskiej, który znajduje się w Parku Piastowskim, w pobliżu Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tym akcentem uczczono 101. rocznicę urodzin Hejdara Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu w latach 1993-2003, który urodził się 10 maja 1923 r. (zmarł 12 grudnia 2003 r.).

Spotkania polsko-azerbejdżańskie w Pierwszej Stolicy Polski przybierają wymiar cykliczny. To właśnie tutaj, w Gnieźnie zlokalizowany jest pomnik, poświęcony polsko-azerbejdżańskiej przyjaźni, który powstał jeszcze za czasów prezydentury Jacka Kowalskiego. I to właśnie tutaj mówi się o fundamentach tych więzi. – Ten pomnik symbolizuje przyjaźń polsko-azerską, opartą również na słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Azerbejdżanie o wkładzie Polaków w rozwój Azerbejdżanu. (…) Właśnie z uwagi na to, że Jan Paweł II jest też ściśle i nierozerwalnie związany z Gnieznem, między innymi poprzez wizyty jako papieża, wybór władz Azerbejdżanu, dotyczący lokalizacji tego pomnika, padł właśnie na Gniezno – mówi Michał Powałowski, prezydent Miasta Gniezna.

Nargiz Gurbanova jest Ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce od 2021 roku. Do Gniezna przyjeżdża każdego roku. Pani Ambasador za każdym razem podkreśla, że współczesna polsko-azerbejdżańska przyjaźń została posadowiona na mocnych fundamentach. – Stosunki między Azerbejdżanem a Polską mają bardzo długą tradycję, to jest już ponad 550 lat, kiedy władcy Polski i Azerbejdżanu wysłali do siebie posłów, którzy mieli nawiązać stosunki dyplomatyczne. Drugi okres rozwoju wzajemnych stosunków nastąpił około 200 lat temu, kiedy w Azerbejdżanie nastąpił boom naftowy i kiedy to polscy architekci zostali zaproszeni, aby zaprojektować i dopilnować konstrukcji ważnych budynków w stolicy Azerbejdżanu. Kolejnym ważnym etapem wspólnych stosunków jest to, co wydarzyło się mniej więcej w tym samym okresie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, czyli w 1918 roku, kiedy to powstała Republika Demokratyczna Azerbejdżanu. To właśnie wtedy, ponad 100 lat temu, nawiązano stosunki dyplomatyczne nowożytne, ale wtedy też – o czym nie każdy wie – Polacy brali także udział w tworzeniu rządu Azerbejdżanu: byli dowódcami, ministrami. Od lat 90. ubiegłego wieku Polska była jednym z pierwszych krajów, które rozpoznały Azerbejdżan na arenie międzynarodowej i ta przyjaźń trwa do dzisiaj, i jest rozwijana – mówi Nargiz Gurbanova i dodaje, że samo Gniezno jest jej szczególnie bliskie. – Gniezno ma szczególne miejsce w moim sercu, ponieważ to było pierwsze miejsce, które odwiedziłam jako ambasador i jest to takie miejsce, które do dzisiaj odwiedzam bardzo chętnie, bo zawsze jestem tutaj bardzo miło przyjmowana – podkreśla.

Tagi