Skip to main content

Inwestycja powiatu

Nowe busy dla wsparcia działań PCPR i DPS

 | 
(fot. Powiat Gniezno)

Powiat Gnieźnieński zakupił dwa nowe busy marki Renault Trafic, które są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Te nowoczesne pojazdy stanowią znaczące wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, umożliwiając bardziej komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się osób z ograniczoną sprawnością.

Koszt zakupu dwóch autobusów wyniósł ponad 400 tysięcy złotych, z czego 220 tysięcy złotych pochodziło z dofinansowania udzielonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Inwestycja ta jest dowodem na zaangażowanie władz powiatowych w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im dostępu do niezbędnych usług transportowych. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Gruszczyński, wyraził swoje zadowolenie z zakupu nowych pojazdów, podkreślając znaczenie tego kroku dla lokalnej społeczności. – Jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczyć nowoczesne i bezpieczne środki transportu dla naszych mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Te busy to nie tylko środki lokomocji, ale także wyraz troski i szacunku dla osób z niepełnosprawnościami, które zasługują na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

(fot. Powiat Gniezno)

Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Anna Jung, również podkreśliła wagę inwestycji w takie środki transportu, które mają znaczący wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. – Nowe busy są nie tylko praktycznym narzędziem transportu, ale także symbolem naszego zaangażowania w promowanie równych szans i dostępu do usług dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Dzięki wsparciu PFRON oraz determinacji naszego samorządu możemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz budowania bardziej inkludującego społeczeństwa.

(fot. Powiat Gniezno)

Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że ostatnie lata układały się wręcz wzorowo jeśli chodzi o współpracę pomiędzy samorządem powiatu gnieźnieńskiego i PFRON-em. – To tylko jeden z wielu projektów, które udało nam się wspólnie zrealizować. Bardzo się cieszę, że te busy dzisiaj dojechały do Gniezna i będą służyć w likwidacji barier komunikacyjnych. Auta są w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dla nas to bardzo ważne, że samorząd tak chętnie korzysta z możliwości, jakie daje współpraca z naszym oddziałem.

(fot. Powiat Gniezno)

Nowe busy stanowią istotny krok w kierunku poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Dzięki nim, osoby z ograniczoną mobilnością będą miały łatwiejszy dostęp do usług społecznych, rehabilitacyjnych oraz kulturalnych, co przyczyni się do wzrostu ich samodzielności oraz integracji społecznej.

Tagi