Skip to main content

Poznaliśmy laureatów nagrody TMG

Gala „Gnieźnianin Roku 2023”

 | 
Nagrodę specjalną otrzymał zespół Fan Art

W piątek, 19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyła się uroczysta gala, zorganizowana z okazji przyznania tytułu “Gnieźnianina Roku 2023”. Tym razem kapituła przyznała pięć wyróżnień. Obok „Gnieźnianina Roku”, przyznane zostały cztery nagrody, w kategoriach: „Przedsiębiorca, Menadżer Roku”, „Nagroda za najlepszą publikację – album”, „Nagroda za publikację fotograficzną” i „Nagroda specjalna”.

Towarzystwo Miłośników Gniezna od 1984 roku wyróżnia ważne dla lokalnej społeczności osoby i instytucje. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, TMG działa “tak po prostu, dla rozwoju Gniezna”, pobudzając i koordynując inicjatywy społeczno – gospodarcze dla rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego i artystycznego, oceniając potrzeby i wyrażając opinie w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego, a nade wszystko – popierając i upowszechniając dotychczasowy dorobek oraz dalszą twórczość naukową, artystyczną i kulturalną regionu. I to właśnie nad tą ostatnią sferą pochyla się Towarzystwo, wyróżniając tytułem “Gnieźnianina Roku” osoby i instytucje, działające na rzecz miasta i lokalnej społeczności. – Od 1984 roku Towarzystwo Miłośników Gniezna wytrwale nagradza wybitne osobistości, które swoje zawodowe życie, talent i ofiarną pracę poświęcili dla promowania i szeroko rozumianego rozwoju naszego miasta i regionu. Wśród trzydziestu siedmiu osób wyróżnionych tytułem “Gnieźnianin Roku” są ludzie kultury, naukowcy, lekarze, osoby duchowne, politycy, prezydenci miasta, wójt gminy, szefowie instytucji – mówił Jan Socha, prezes TMG, rozpoczynając piątkową galę. 

W tym roku (za rok 2023), obok “Gnieźnianina Roku”, przyznane zostały cztery nagrody, w kategoriach: “Przedsiębiorca, Menadżer Roku”, “Nagroda za najlepszą publikację – album”, “Nagroda za najlepszą publikację fotograficzną” i “Nagroda Specjalna”.

W tym roku (za rok 2023) przyznano aż pięć nagród. Gnieźnianinem Roku został Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, były starosta i wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, radny w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego – w obecnej kadencji pełniący funkcję jej przewodniczącego. Tytułem “Przedsiębiorca, Menadżer Roku” wyróżniony został Józef Wojciechowski, właściciel firmy Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Cielimowa. Przyznane zostały także dwie nagrody za publikacje, które ukazały się w 2023 roku. Nagrodę za publikację w postaci albumu “Gniezno i okolice. Unikatowe rysunki Tadeusza Panowicza” otrzymał Tadeusz Panowicz – pasjonat historii, regionalista, bibliofil, liternik oraz dziennikarz. Nagrodę za najlepszą publikację fotograficzną, za którą uznano album pt. “Janusz Chlasta. Przemiany 1960 – 1989”, odebrali Władysław Nielipiński – koordynator publikacji i Marta Pacak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK jest wydawcą albumu). Nagroda specjalna wręczona została zespołowi Fan Art, za długoletnie krzewienie kultury muzycznej i promowanie Gniezna w kraju i za granicą. 

Uroczystą galę uświetnili swoimi występami: laureat nagrody specjalnej – zespół Fan Art, a także Chór Metrum. 

Tagi