Skip to main content

1000 – lecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski

Czy w Gnieźnie w przyszłym roku będzie obradowało Zgromadzenie Narodowe?

 | 
Na zdjęciu (od lewej): Zbigniew Dolata, Wojciech Kolarski, Michał Powałowski, Tomasz Budasz

Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w Gnieźnie. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu miałoby się odbyć w kwietniu 2025 roku i stałoby się wyjątkowym uczczeniem i upamiętnieniem 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.

Informacja ta została przekazana podczas spotkania władz miasta i powiatu z Wojciechem Kolarskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. – Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gniezna, całej ziemi gnieźnieńskiej, całej Wielkopolski i też dla nas wszystkich, bo my wyrastamy z historii, a historia Polski zaczęła tutaj swój bieg – mówił Wojciech Kolarski. – Prezydent Andrzej Duda jest politykiem przekonanym do tego, że historia jest zbiorem wydarzeń, doświadczeń, przykładów z których my dzisiaj powinniśmy korzystać, mierząc się z problemami współczesności. Bez historii, bez naszej tożsamości, która wyrasta z historii i tradycji jesteśmy po prostu słabsi. Wiedza o historii i szacunek do przeszłości sprawiają, że potrafimy dużo więcej, a przede wszystkim wiemy, że naszym zadaniem jest budowanie silnego, suwerennego państwa. Tego nas uczy historia, pokoleń Polaków począwszy od tych, którzy tutaj tysiąc lat temu rozpoczynali budowę gmachu Rzeczpospolitej – podkreślał.

Treść wniosku prezydenta Andrzeja Dudy do marszałka Szymona Hołowni przedstawił Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Michał Powałowski, prezydent Gniezna, przede wszystkim dziękując Prezydentowi RP za podjęcie tej inicjatywy; zwrócił uwagę też na to, że koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich Polaków. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki krok został podjęty, że pan prezydent Andrzej Duda skierował list do pana marszałka Szymona Hołowni o uczczenie 1000 – lecia koronacji królewskich w Gnieźnie zwołaniem Zgromadzenia Narodowego, dla podkreślenia rangi ważności tego wydarzenia w historii Polski. W tej chwili decyzja leży po stronie pana marszałka Szymona Hołowni, który to zwołuje Zgromadzenie Narodowe. My oczywiście deklarujemy wszelaką pomoc. Bardzo się cieszymy, że Gniezno znowu będzie mogło gościć tutaj najwyższe władze państwowe i te obchody będą miały rangę obchodów ogólnopolskich, państwowych – mówił włodarz Gniezna. W podobnym tonie wypowiedział się Tomasz Budasz, starosta powiatu gnieźnieńskiego. – Gniezno jest częścią powiatu gnieźnieńskiego i to znaczną, ale pamiętajmy, że ten rys historyczny dotyczy też Ostrowa Lednickiego, a więc gminy Łubowo. Tu, na terenie powiatu gnieźnieńskiego wszystko się zaczęło. Mam nadzieję, że te obchody będą łączyły wszystkie gminy powiatu. Już wcześniej deklarowałem, jako starosta, bliską współprace z panem prezydentem, bo nie wyobrażam sobie, aby nasze samorządy nie współpracowały i pan prezydent przyjął tę deklarację. Nie ukrywam, że zadanie to jest mi szczególnie bliskie, ponieważ sam projektowałem część tych przygotowań, będąc prezydentem. Ale dzisiaj chcę też przekonać pozostałe gminy, aby się wspólnie w to włączyły – powiedział starosta. – Ten wymiar przede wszystkim promocyjny naszego miasta, naszego powiatu, jest ogromny i ten potencjał powinniśmy wykorzystać. Ogromnie mnie cieszy decyzja pana prezydenta o skierowaniu wniosku do marszałka. Nie ukrywam, że wcześniej, jeszcze kiedy byłem prezydentem, odbyliśmy rozmowy w Sejmie i w Senacie właśnie, aby takie zgromadzenie się tutaj odbyło. Myślę, że miasto Gniezno jest godne, aby takie zgromadzenie się tutaj odbyło i że podniesie to rangę, ale przede wszystkim pozwoli nam na to, aby to święto było świętem całego naszego narodu, bo bez pierwszej koronacji nie byłoby polskiej państwowości i nie byłoby podstaw nie tylko państwowości, ale też chrześcijaństwa, więc strona kościelna również bardzo mocno włącza się w to wydarzenie. To nas powinno łączyć, nie dzielić i myślę, że wszystkie siły polityczne, ponad podziałami powinny się właśnie od kwietnia przyszłego roku tutaj, w Gnieźnie, spotykać, bo obchody planowane są przecież aż do końca 2025 roku, kiedy to w grudniu przypada 1000 – lecie drugiej koronacji, syna Bolesława Chrobrego – mówił starosta.

Prezydent Michał Powałowski, dziękując za podjęcie tej inicjatywy, zwrócił uwagę na to, że koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich Polaków.

W spotkaniu z sekretarzem stanu uczestniczył także poseł Zbigniew Dolata, który zwracał uwagę na to, że decyzja Prezydenta RP była decyzją oczekiwaną. – Z panem prezydentem Tomaszem Budaszem i z panem prezydentem Michałem Powałowskim wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak najbardziej godnie uczcić 1000. rocznicę koronacji królewskich Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Jednym z najważniejszych zdarzeń miało być waśnie Zgromadzenie Narodowe. To bardzo trudne zadanie, bo zwołanie Zgromadzenia Narodowego to jednak wyjątkowe wydarzenie w dziejach parlamentu, zwłaszcza gdy ma się ono odbyć poza Warszawą. Jest też precedens, bo dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyło się Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu. Uznaliśmy, że rocznica koronacji zasługuje również na to, aby uczcić ją właśnie posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu obradujących wspólnie. Myślę, że będzie to wydarzenie porównywalne dla Gniezna z sesją Sejmu, która odbyła się 29 kwietnia 2000 roku, dla uczczenia 1000 – lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, może nawet ranga tego wydarzenia będzie większa. Myślę, że dla wszystkich mieszkańców miasta, powiatu gnieźnieńskiego, Wielkopolski i całej Polski jest to powód do dumy, że tysiąc lat temu pierwsi władcy Polski, którzy niedługo wcześniej przyjęli chrześcijaństwo, bardzo aktywnie włączyli się w politykę europejską i dbali o suwerenność Polski, bo Bolesław Chrobry jest właśnie takim władcą, który może być dzisiaj wzorem do naśladowania dla polityków: człowiekiem, który za wszelką cenę starał się umocnić państwo polskie, zwiększyć jego potęgę, walczył o suwerenność w ramach chrześcijańskiej Europy, do której nasz kraj wprowadził Mieszko I i jego ojciec – mówił parlamentarzysta.

Na chwilę obecną nie jest znana decyzja marszałka Szymona Hołowni w tej sprawie, tym samym nieznane są bliższe szczegóły planowanego wydarzenia. Władze miasta zdradzają jednak, że gdyby takie posiedzenie w Gnieźnie miałoby się odbyć, zorganizowane by zostało najprawdopodobniej w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Mieczysława Łopatki.

Tagi