Skip to main content

Sezon wypoczynkowy

Wypoczynek w Skorzęcinie. Znamy ceny wstępu

 | 
System poboru opłat w OS Skorzęcin (fot. UMiG Witkowo)

Gmina i Miasto Witkowo informuje, że w dniach od 30 maja do 02 czerwca nastąpi pobór opłat za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

Całosezonowy pobór opłat będzie odbywał się od dnia 13 czerwca. Stawki opłat umieszczone są w poniższym cenniku.  

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO SKORZĘCIN:

1. Dobowy wstęp motocyklem i motorowerem – 22 zł
2. Dobowy wstęp pojazdem wielośladowym – 30 zł
3. Tygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym – 140 zł
4. Dwutygodniowy wstęp pojazdem wielośladowym – 230 zł
5. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym – 380 zł
6. Całosezonowy wstęp pojazdem wielośladowym dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo – 80 zł
7. Duplikat karty wstępu – 15 zł
8. Zmiana pojazdu lub numeru rejestracyjnego, na który została wydana karta wstępu – 15 zł

Pobyt na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie do 1,5 godziny jest bezpłatny.

  • Opłata za wstęp na teren OW Skorzęcin naliczana jest za każde rozpoczęte 24 godziny od momentu wjazdu i dotyczy jednego pojazdu.
  • Opłaty dobowej należy dokonywać w bezobsługowych kasach automatycznych lub terminalach wyjazdowych.
  • Opłaty wymienionej w pkt 3-8 oraz opłaty dobowej wielokrotnego przejazdu należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Opłata wymieniona w pkt 1-6 ulega obniżeniu o 50% jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność i należy jej dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 400,00 zł.
  • W celu uzyskania faktury, płatności należy dokonywać u pracowników obsługi wstępu.
  • Pracownicy obsługi wstępu znajdują się w recepcji przy wjeździe na teren Ośrodka Wypoczynkowego.
(mat. UMiG Witkowo)
Tagi