Skip to main content

Pięknieje Wielkopolska Wieś

Wypięknieje Lubiń i Ostrowite

 | 
Jedną z inwestycji, która otrzymała dofinansowanie, jest kontynuacja tworzenia terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite (fot. Urząd Miejski w Trzemesznie)

Bardzo dobrą informację otrzymała Gmina Trzemeszno z Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek, 27 maja Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania 192 projektów w ramach XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. W tej puli znalazły się aż dwa wnioski dotyczące miejscowości z terenu gminy Trzemeszno: Lubinia i Ostrowitego. Łączna kwota dofinansowania to 85 987 zł.

„Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku” to projekt Lubinia. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Lubiń. Projekt ten przyczyni się do poprawy dostępności mieszkańców do bazy rekreacyjnej, chcących wspólnie spędzać czas. Zamierzeniem projektu jest również aktywizacja lokalnej społeczności i integracja. Będzie to możliwe już podczas realizacji zadania, mieszkańcy zadeklarowali pomoc w całym przedsięwzięciu. Prace, które wykonają to m.in. czyszczenie terenu, wykaszanie chwastów, wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod zamontowanie urządzeń, wybudowanie ogrodzenia. W skład projektu wchodzi: zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia wokół terenu. Całkowity koszt projektu to 77 822,90 zł, kwota dofinansowania to 39 321 zł, fundusz sołecki – 16 851,90 zł, praca mieszkańców – 12 150 zł, praca sprzętu – 9 500 zł.

„Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Ostrowite” to drugi dofinansowany projekt, który jest kontynuacją zeszłorocznych działań podjętych już w tej miejscowości w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Podobnie jak w przypadku Lubinia, także tutaj główne cele to integracja mieszkańców oraz poprawa warunków do spędzania czasu wolnego. W skład projektu wchodzi: budowa altany wraz z utwardzeniem terenu, zakup drewnianych ław i stołów (6 kompletów), doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń – huśtawka podwójna, bujak, zakup siłowni zewnętrznej – zakup urządzeń – wioślarz, orbitek, jeździec, wyznaczenie miejsca i przygotowanie terenu pod zamontowanie trzech ławek. Zapewne tak bogato wyposażony plac zabaw oraz mała architektura będą efektywnie wykorzystywane przez mieszkańców sołectwa Ostrowite. Na terenie objętym wnioskiem znajduje się teren przeznaczony pod boisko sportowe i altanę ogrodową. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite, związanego z ubieganiem się o środki w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, większość mieszkańców zadeklarowała pomoc w zakresie realizacji projektu. Prace, które wykonają to m.in., montaż wiaty ogrodowej, przygotowanie terenu pod wiatę – utwardzenie terenu kostką, wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod zamontowanie siłowni zewnętrznej, montaż ławek ogrodowych. Całkowity koszt projektu to 85 366 zł, w tym: środki z dotacji – 46 666 zł, środki z funduszu sołeckiego – 20 000 zł, praca mieszkańców – 11 700 zł, praca sprzętu – 7 000 zł.

Tagi