Skip to main content

I Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – ciąg dalszy

Wybrano zarząd Województwa Wielkopolskiego i sejmikowe prezydium

 | 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego: (od lewej): Krzysztof Grabowski, Wojciech Jankowiak, Marek Woźniak, Jacek Bogusławski, Katarzyna Kretkowska (źródło: UMWW)

Znany jest już pełny skład Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Na jego czele w roli marszałka ponownie stanie Marek Woźniak. Zaskoczenia nie ma również w przypadku wyboru wicemarszałków, którymi po raz kolejny zostali Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski.

Koalicję rządzącą województwem zawarły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Razem mają 24 miejsca w 39-osobowym sejmiku. Klubem opozycyjnym będzie PiS, dysponujący 15 mandatami. 20 maja podczas kontynuowanej I Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dokonano ostatecznego wyboru składu zarządu i prezydium sejmiku.

Jak informowaliśmy w artykule z pierwszej części inauguracyjnych obrad, kandydatem na marszałka został Marek Woźniak (PO), który piastuje tę funkcję od 2005 roku. Podczas kontynuowanej sesji inauguracyjnej, w głosowaniu nad kandydaturą Marka Woźniaka na Marszałka Województwa Wielkopolskiego radni oddali 24 głosy „za”, 13 zagłosowało „przeciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jeden głos okazał się nieważny. Marek Woźniak został wybrany gospodarzem regionu po raz szósty. – Dziękuję za możliwość podjęcia tego wyzwania po raz kolejny. Ta kadencja, która jest przed nami, będzie kadencją pełną wyzwań w niełatwych czasach, czasach niosących też pewne obawy, jak będzie wyglądała Polska i Wielkopolska. Tym bardziej potrzebna jest wspólnota, która będzie koncentrowała się na skutecznym rozwiązywaniu problemów – powiedział Marek Woźniak. – Będziemy działać w ramach przyjętej strategii województwa do roku 2030, gdzie zapisane są zarówno walory, przewagi Wielkopolski, jak też i jej mankamenty, słabsze elementy naszego potencjału. Dość precyzyjna lista przedsięwzięć do realizacji wynika zarówno z budżetu na rok 2024, jak i wieloletniej prognozy finansowej. To nasza mapa drogowa. Działamy też w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Województwo jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, dlatego chciałbym aby w tej kadencji nastąpiła intensyfikacja procesów inwestycyjnych. Musimy dobrze wykorzystać ten czas, zwłaszcza ten poświęcony funduszom europejskim, ponieważ w tym przypadku zegary bardzo szybko mierzą czas – dodał marszałek.

Marszałek Marek Woźniak (fot. UMWW)

Współpracownikami Marka Woźniaka w zarządzie województwa zostali po raz kolejny Wojciech Jankowiak (PSL) i Krzysztof Grabowski (PSL), którzy będą kontynuować pracę jako wicemarszałkowie. Zarząd tworzyć będą także dotychczasowy członek zarządu Jacek Bogusławski (PO). Natomiast w roli członkini zarządu zadebiutuje Katarzyna Kretkowska (Lewica) – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracowała m.in. jako nauczycielka; od 1994 do 2018 roku sprawowała mandat radnej miejskiej w Poznaniu, była też posłanką na Sejm IX kadencji (2019–2023).

Marszałek wskazał, że w tej kadencji istotne będą zarówno inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym powstanie obwodnic takich miast, jak Rogoźno, Kościan, Szamotuły, Czempiń, czy Trzcianka, a także w transport kolejowy (zakup nowoczesnego taboru). Równie ważna ma być sfera społeczna. Tu istotne będą inwestycje w obszarze wojewódzkiej opieki zdrowotnej, w tym dalszy rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii, powstanie nowego bloku operacyjnego w Kaliszu, realizacja oddziału ginekologicznego i położniczego w Koninie, przebudowa szpitala w Lesznie, budowa nowego centrum medycyny ratunkowej w szpitalu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Nie zabraknie też inwestycji w sferze edukacji (nowa siedziba ODN, ROPS, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu) i kulturze (budowa nowego muzeum Powstania Wielkopolskiego, rozbudowa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). – Oprócz inwestycji, przed nami szereg zadań bieżących. To miedzy innymi sprawa uporządkowania składowisk odpadów niebezpiecznych. Zacząłem też poruszać ten temat z przedstawicielami rządu i Panią Wojewodą. Trzeba już od granicy zablokować napływ odpadów niebezpiecznych, a te, które już się u nas znalazły, zlikwidować. To są przedsięwzięcia o nakładach wielomilionowych. Te pieniądze powinny być dystrybuowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub bezpośrednio z budżetu państwa – tłumaczył Marek Woźniak. Marszałek wyraził także oczekiwanie, że pod skrzydła Samorządu Województwa wrócą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Prezydium Sejmiku (od lewej): Henryk Drzewiecki, Tatiana Sokołowska, Agnieszka Wiśniewska, Marek Sowa (fot. UMWW)

Przypomnijmy, że 6 maja – w trakcie pierwszej części inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – wybrano przewodniczącą Sejmiku, którą została Tatiana Sokołowska (PO). Podczas drugiej części obrad, 20 maja uzupełniono skład prezydium o wiceprzewodniczących, którymi zostali radni Henryk Drzewiecki (PO), Marek Sowa (PiS) oraz Agnieszka Wiśniewska (Polska 2050). Sejmik podczas minionej sesji ustalił również składy swoich czternastu komisji i wyłonił ich przewodniczących oraz wiceprzewodniczących. Radni zaakceptowali propozycje ustalone między przedstawicielami sejmikowych klubów.

Tagi