Skip to main content

Wybory sołeckie w Skiereszewie

Skiereszewo jest kobietą

 | 
Wybory sołtysa wsi Skiereszewo (fot. materiał nadesłany)

W piątek, 14 czerwca mieszkańcy wsi Skiereszewo spotkali się w świetlicy wiejskiej w Piekarach. Powodem zebrania były wybory sołtysa na nową kadencję.

Na samym początku spotkania Roman Solarek, ustępujący sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W szranki stanęła Jessica SkweresRoman Solarek. Decyzją wyborców nowym sołtysem została Jessica Skweres. Uzyskała ona 63 głosy. Ustępujący sołtys Roman Solarek uzyskał poparcie 45 mieszkańców.

W sprawowaniu funkcji sołtysa wsi Skiereszewo Jessice Skweres pomagać będą decyzją wyborców: Marlena Dzięcielak, Angelika Meler i Karina Święszkowska. Tym samym Skiereszewo opanowały panie.

Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja, którą byli zdumieni nawet najstarsi mieszkańcy wsi. To tylko potwierdza rosnące w naszym społeczeństwie przekonanie o ważności wyborów i świadomość mocy swojego głosu i decyzji.

Tagi