Skip to main content

Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo

Ruszyła kolejna kadencja Rady Seniorów

 | 
Inauguracyjna sesja to doskonały moment na pierwsze wspólne zdjęcie (fot. UMiG Czerniejewo)

W środę, 15 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się inauguracyjna sesja Rady Seniorów kadencji 2024 – 2026. Skład nowej rady utworzyło piętnastu mieszkańców gminy Czerniejewo.

Przypomnijmy, myśl by w gminie Czerniejewo powstała Rada Seniorów, narodziła się kilka, a może i kilkanaście lat temu. Oficjalnie organ został powołany w 2015 roku. Dzisiaj nikt nie ma nawet cienia wątpliwości, że takie zaangażowanie seniorów w życie publiczne było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Od początku radni seniorzy wykazują się ogromnym profesjonalizmem i zaangażowaniem w działalność na rzecz ogółu seniorów, stawiając przy okazji duży nacisk na integrację międzypokoleniową.

Inauguracyjna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo kadencji 2024 – 2026 odbyła się w środę, 15 maja. Zwyczajowo do momentu wybrania przewodniczącego senioralnego organu, spotkanie poprowadził Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Następnie przeprowadzone zostały wybory prezydium nowej rady. W pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącą, którą została Grażyna Nowicka, pełniąca tę funkcję również w minionej kadencji. Dalej, już pod wodzą nowej przewodniczącej, radni wybrali spośród siebie wiceprzewodniczących – Anna MakowskaJolanta Kędziora (również wiceprzewodniczące w minionej kadencji) oraz sekretarza – Anna Markowska.

Rada jest reprezentacją seniorów zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo. Podstawą działalności organu jest praca społeczna jej członków, którzy za pełnienie swej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia oraz diet. Co ważne, rada – zgodnie z założeniami statutowymi – jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną, klubem radnych oraz ugrupowaniem politycznym. Kadencja trwa dwa i pół roku. Skład organu w kadencji 2024 – 2026 utworzyli: Grażyna Goliwąs, Małgorzata Janik, Jolanta Kędziora, Irena Kurek, Anna Makowska, Anna Markowska, Grażyna Nowicka, Jadwiga Pacholska, Halina Prusak, Aleksandra Rewers, Walerian Ryszczuk, Danuta Szczygielska, Ewa Szmyt – Januchowska, Lech Waligórski i Irena Wolniewicz.

Tagi