Skip to main content

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łubowo

Radą Gminy w Łubowie pokieruje Kinga Włodarczyk – Przybyła

 | 
Rada Gminy Łubowo kadencji 2024 – 2029 (fot. lubowo.pl)

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łubowo kadencji 2024–2029 odbyła się we wtorek, 7 maja w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania organu kontrolnego i stanowiącego gminy w nowym składzie, zwyczajowo radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie. Ponadto wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący rady.

Pierwszą w nowej kadencji sesję tradycyjnie otworzył i wstępnie poprowadził radny najstarszy wiekiem – Roman Bułat. W pierwszej kolejności w trakcie posiedzenia nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Dokument z rąk Hanny Ostynowicz – przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrali: Agnieszka Bożykowska, Roman Bułat, Marzena Chełmińska, Emilia Dutka, Robert Grzesiak, Andrzej Jakubowski, Krystian Jałoszyński, Michał Klawiter, Jacek Labrenz, Patryk Lisiecki, Jan Michałowicz, Mirosław Nowak, Patryk Stanisławski, Monika Tylska i Kinga Włodarczyk–Przybyła. Sześć na piętnaście wybranych do nowej rady osób pełniło funkcję radnych w minionej kadencji. Po odebraniu zaświadczeń radni złożyli ślubowanie.

Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Hartwich – zastępca wójta gminy Łubowo, radny Roman Bułat, wójt Andrzej Łozowski (fot. lubowo.pl)

W dalszej części posiedzenia przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła także zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łubowo – zaświadczenie to już po raz dziewiąty odebrał Andrzej Łozowski, którego kandydaturę w tegorocznych wyborach samorządowych poparło 81,90% wyborców (2307 głosów). – Rozpoczynamy kolejną kadencję. Jestem przekonany, że w tym czasie uda nam się wiele zrealizować. Hasło jest takie: gramy wszyscy do jednej bramki, dla dobra mieszkańców gminy – powiedział włodarz Łubowa. Podczas tej sesji wójt Andrzej Łozowski złożył też gratulacje nowo wybranym radnym i podziękował radnym minionej kadencji, którzy uczestniczyli w inauguracyjnej sesji: Hannie Cegiel, Emilii Dolacie, Andżelice Kozaneckiej, Annie Urbaniak, Damianowi Wendelowi, Mariuszowi Wachoniowi, Zenonowi Talarczykowi i Ryszardowi Filipiakowi.

Zwyczajowo inauguracyjna sesja wiązała się z wyborem prezydium. W przypadku Rady Gminy Łubowo oznaczało to wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Radni niemal jednogłośnie, w tajnym głosowaniu, przy trzynastu głosach „za” i dwóch głosach „wstrzymujących się”, zdecydowali, by funkcję przewodniczącej rady w kadencji 2024–2029 pełniła Kinga Włodarczyk–Przybyła. Na funkcję wiceprzewodniczącego rady zaproponowano dwoje kandydatów – Mirosława Nowaka, który był przewodniczącym rady w minionych latach i Agnieszkę Bożykowską. W tajnym głosowaniu radni zadecydowali, że funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Mirosław Nowak (11:4).

Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Hartwich – zastępca wójta gminy Łubowo, Mirosław Nowak – przewodniczący Rady Gminy Łubowo, Kinga Włodarczyk – Przybyła – przewodnicząca Rady Gminy Łubowo, wójt Andrzej Łozowski, Hanna Ostynowicz – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej (fot. lubowo.pl)

W najbliższych dniach radni spotkają się ponownie, aby wyznaczyć składy osobowe komisji, a także by „na dobre” rozpocząć pracę organu kontrolnego i stanowiącego gminy. W pierwszej sesji uczestniczył komplet radnych.

Tagi