Skip to main content

Paweł Roszyk przewodniczącym rady

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2024-2029

 | 
Na I sesji zebrali sie radni Rady Miejskiej Witkowa kadencji 2024 – 2025

W polskich samorządach, już po wyborach odbywają się pierwsze sesja rad sejmików, powiatów, miast oraz gmin. Takie posiedzenie mają już za sobą także radni Rady Miejskiej w Witkowie.

7 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadził radny senior Marian Walczak. Z wynikami wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru burmistrza zapoznała zebranych Alicja Wentland, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie radni i burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie.

W głosowaniu tajnym rada dokonała wyboru Pawła Roszyka na przewodniczącego rady i Gabrielę Szeszycką oraz Krzysztofa Chołodeckiego na wiceprzewodniczących rady. Rada ustaliła także składy osobowe poszczególnych komisji.

Komisji Rewizyjna: Elżbieta Grabowska – przewodnicząca komisji,  Tomasz Kubasiak – zastępca przewodniczącej, Marek Biadasz, Filip Wędzikowski, Marek Wiącek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Marek Wiącek – przewodniczący komisji, Jakub Drzewiecki – zastępca, Marek Budzik, Paweł Szymański, Filip Wędzikowski.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego: Gabriela Szeszycka – przewodnicząca komisji, Paweł Roszyk, Elżbieta Grabowska, Renata Robaszkiewicz, Krzysztof Chołodecki, Marek Biadasz, Marian Walczak, Piotr Jóźwik.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: Tomasz Kubasiak – przewodniczący komisji, Paweł Szymański, Renata Robaszkiewicz, Marek Wiącek, Filip Wędzikowski, Elżbieta Grabowska.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej: Krzysztof Chołodecki – przewodniczący komisji, Jakub Drzewiecki, Marek Budzik, Gabriela Szeszycka, Paweł Szymański, Renata Robaszkiewicz, Piotr Jóźwik, Marian Walczak, Tomasz Kubasiak.

Następna sesja Rady Miejskiej jest zaplanowana 20 maja.

źródło: witkowo.pl

Tagi