Skip to main content

Inwestycja w bezpieczeństwo

OSP Łubowo otrzyma nowy wóz, ale to nie wszystko …

 | 
źródło: UG Łubowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubowie otrzyma nowy wóz ratowniczo – gaśniczy. Zakup ten będzie możliwy dzięki środkom, pozyskanym w ramach działania pn. „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. To jednak nie wszystko. Projekt, który uzyskał dofinansowanie, przewiduje również m.in. zakup wyposażenia dla OSP w Lednogórze, a także szereg działań szkoleniowych i edukacyjnych.

Wniosek pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łubowo wraz z zakupem wyposażenia dla OSP Lednogóra” został przez samorząd gminy Łubowo złożony jeszcze pod koniec minionego roku. Niestety projekt ten, mimo że znalazł się na liście pozytywnie ocenionych projektów z maksymalną możliwą liczbą punktów w kryteriach merytorycznych, nie uzyskał dofinansowania.

Dobre wiadomości nadeszły pod koniec minionego tygodnia. W czwartek, 27 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla naboru, tym samym gmina Łubowo na realizację projektu otrzyma dofinansowanie. Jak informuje Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo o fakcie zwiększenia alokacji osobiście poinformował Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łubowo, ale też zakup wyposażenia dla OSP Łubowo oraz działania szkoleniowe i edukacyjne, w tym organizacja praktycznego szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP działających na terenie gminy z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych podczas akcji ratowniczych, organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu podnoszenia wiedzy na temat wzorców zachowań w przypadku wystąpienia gwałtownych i katastrofalnych zjawisk pogodowych i ich skutków oraz ochrony środowiska, a także z zakresu kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców. – Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia ochrony i zabezpieczenia mieszkańców gminy Łubowo przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof, a także zwiększenie stopnia odporności na zmiany klimatyczne i przystosowanie się do zmian klimatu. Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w nowoczesne technologie i sprzęt, znacząco zwiększy zdolności operacyjne OSP Łubowo w reagowaniu na różnorodne sytuacje kryzysowe, w tym pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe. Wyższa skuteczność i szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych będą bezpośrednio przekładać się na ograniczenie skali szkód i szybsze przywracanie normalnego funkcjonowania terenów dotkniętych awariami. Zakup sprzętu pozwoli osiągnąć efekt w postaci poprawy efektywności działania jednostek – informuje wójt Andrzej Łozowski.

Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 wyniesie 1 614 934,08 zł, całkowita wartość projektu to 1 899 922,45 zł.

Tagi