Skip to main content

Ostatnia sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w kadencji 2018 – 2024

Ósma kadencja dobiegła końca

 | 
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo kadencji 2018 – 2024 (fot. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo)

We wtorek, 24 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w kadencji 2018 – 2024. Tego dnia, obok pochylenia się nad pakietem uchwał roboczych, dokonano także krótkiego podsumowania mijającej kadencji i pożegnania tych radnych, którzy w kadencji następnej nie będą już sprawować mandatów radnych. 

Ostatnie w mijającej kadencji obrady rozpoczęto zwyczajowo – od wysłuchania informacji przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i sprawozdania burmistrza z działań podejmowanych od poprzedniej sesji, zwłaszcza z wykonania uchwał rady i realizacji wniosków. Następnie pochylono się nad przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał roboczych, których tego dnia było niemało. Wszystkie uchwały zostały przyjęte niemal jednogłośnie i bezdyskusyjnie, w tym: w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo na lata 2023 – 2029, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów z dotychczasowymi dzierżawcami na okres powyżej trzech lat, których przedmiotem są te same nieruchomości, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czerniejewie – ulicy Wisławy Szymborskiej, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Żydowie, po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15, w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w Żydowie i Czerniejewie, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028, w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo, w sprawie realizacji programu “Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, a także w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 i do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym.

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część sesji, podczas której dokonano krótkiego podsumowania mijającej kadencji i pożegnania radnych, którzy w kadencji następnej nie będą już zasiadać w radzie. – Ósma kadencja dobiegła końca. Te pięć i pół roku pełnienia funkcji radnego w Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo było dla mnie wielkim zaszczytem i honorem. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo przez te pięć i pół roku pracowała w niezmienionym składzie, a praca ta przebiegała w atmosferze pełnego zaufania organów wykonawczych i uchwałodawczych naszej gminy, a przede wszystkim w poszanowaniu drugiego człowieka. Nikt na nikogo się nie obrażał. Nawet kiedy były sporne tematy, potrafiliśmy ze sobą dyskutować, po to aby wypracować jak najlepsze stanowisko. To z tego powodu był między innymi dla mnie zaszczyt pracować z taką radą – mówił Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, w kolejnych słowach przypominając w jak niezwykłym czasie VIII kadencja trwała, m.in. w czasie pandemii, wojnie w Ukrainie, ale też czasie dużych inwestycji w gminie, tj. budowa hali widowiskowo – sportowej. Łącznie, w VIII kadencji, odbyło się 67 sesji, w trakcie których Rada Miasta i Gminy Czerniejewo podjęła 546 uchwał; w tym okresie odbyło się także 91 posiedzeń komisji stałych rady. Przewodniczący Jan Kulpiński, podsumowując mijającą kadencję, dziękował przede wszystkim radnym za trud i zaangażowanie, włożone w pracę na rzecz rozwoju gminy, a także przedstawicielom władz samorządowych – za owocną współpracę. Słowa podziękowania usłyszeli także pracownicy czerniejewskiego urzędu, sołtysi i sołtyski, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy. 

Krótkiego podsumowania mijającej kadencji dokonał także burmistrz Tadeusz Szymanek, zaznaczając, że był to czas realizacji wielu projektów, inicjatyw i przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na rozwój gminy i poprawę warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Również włodarz Czerniejewa kierował w stronę radnych słowa podziękowania. – Zrobiliśmy naprawdę wspólnie bardzo dużo – podkreślał.

Przypomnijmy, w tegorocznych wyborach samorządowych w gminie Czerniejewo o urząd włodarza nie było rywalizacji, a mieszkańcy w głosowaniu podejmowali decyzję: tak, czy nie. Jedynym kandydatem na urząd burmistrza był Tadeusz Szymanek, który pełnił tę funkcję od dwóch kadencji. W tegorocznych wyborach uzyskał poparcie na poziomie 68,89% (1800 głosów) i w IX kadencji będzie kontynuował swoją pracę na rzecz czerniejewskiego samorządu. Zmieni się skład Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Obok dotychczasowych radnych, którym mieszkańcy ponownie zaufali (Paweł Głowacki, Elżbieta Gronowska – Wegner, Małgorzata Janiszewska, Jan Kulpiński, Leszek Lisiecki, Izabela Raczak, Anna Sanok, Jacek Siwka, Sławomir Zakrzewski), w kadencji 2024 – 2029 pojawi się kilka nowych osób (Maciej Barbacki, Leszek Bone, Krystian Kozłowski, Łukasz Ławniczak, Szymon Wolniewicz, Sebastian Zawadzki). Z pracą w radzie żegnają się: Halina Frejda, Iwona Małecka, Agnieszka Stefaniak, Wiesław Dziatkowiak, Jarosław Trafny i Piotr Antczak.

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo IX kadencji odbędzie się we wtorek, 7 maja. 

Tagi