Skip to main content

Inauguracyjna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Oficjalnie rozpoczęli nową kadencję

 | 
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo kadencji 2024 – 2029

We wtorek, 7 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta i Gminy nowej kadencji. Podczas obrad obecni byli wszyscy „świeżo” wybrani radni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Jan Kulpiński. Obrady rozpoczęto od wręczenia przez Dorotę Wilczyńską – wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego.

Przypomnijmy, że w gminie Czerniejewo w przypadku wyborów do Rady Miasta i Gminy w siedmiu okręgach wyborczych zgłoszono tylko po jednym kandydacie, w związku z tym zostali oni radnymi bez potrzeby oddawania na nich głosu. Tym sposobem mandat radnego otrzymali: Jan Kulpiński, Sławomir Zakrzewski, Leszek Lisiecki, Anna Sanok, Maciej Barbacki, Szymon Wolniewicz i Leszek Bone. Z pozostałych ośmiu okręgów, w których odbyła się wyborcza rywalizacja, w skład nowej rady weszli: Sebastian Zawadzki, Elżbieta Gronowska–Wegner, Izabela Raczak, Małgorzata Janiszewska, Łukasz Ławniczak, Jacek Siwka, Krystian Kozłowski i Paweł Głowacki. Co ciekawe, z pełnego składu nowo wybranej rady, sześć osób (Maciej Barbacki, Szymon Wolniewicz, Leszek Bone, Sebastian Zawadzki, Łukasz Ławniczak, Krystian Kozłowski) nie pełniło powierzonej teraz funkcji w poprzedniej kadencji. Po odebraniu zaświadczeń potwierdzających wybór, radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Radni Rady Miasta i Gminy Czerniejewo (fot. UMiG Czerniejewo)

Następnym punktem sesji stało się wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. W gminie Czerniejewo o reelekcję ubiegał się Tadeusz Szymanek, którego kandydaturę poparło 68,89% wyborców. Po odebraniu zaświadczenia również burmistrz złożył uroczyste ślubowanie. – Poprzednia kadencja zleciała bardzo szybko, mimo że była najdłuższa. Myślę, że możemy się wieloma rzeczami pochwalić. Przede wszystkim możemy się pochwalić jednym: wspólnotą gminną. Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie i wszyscy wiemy o tym, czego oczekujemy od swojego życia i od życia społeczności gminy Czerniejewo. To jest dla nas bardzo istotne, bo jeżeli nie tworzy się wspólnoty samorządowej, to cała praca może iść wniwecz – mówił burmistrz Tadeusz Szymanek. – Dzisiaj jesteśmy gminą, która ma bardzo stabilną sytuację, jest gminą proinwestycyjną i prorozwojową. (…) Pięć lat przed nami. Chciałbym, aby te kolejne pięć lat to był zrównoważony rozwój całej gminy, tak jak do tej pory to jest; tak, żeby każdy odczuł, że coś jest w tej gminie ważnego do zrobienia dla niego i może z tej gminy otrzymać bardzo wiele rzeczy, które wypracuje wspólnie z innymi – mówił włodarz Czerniejewa, w kilku słowach odnosząc się także do tych najważniejszych zadań, którymi samorząd gminny w nowej kadencji zajmie się w pierwszej kolejności, tj. m.in. w obszarach usług społecznych, czy ochrony zdrowia.

Burmistrz Tadeusz Szymanek (fot. UMiG Czerniejewo)

Zwyczajowo inauguracyjna sesja wiązała się z wyborem nowego prezydium, dlatego też w dalszej części sesji przystąpiono do wyłonienia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W związku z tym trzyosobowa komisja skrutacyjna (radni: Leszek Lisiecki, Jacek Siwka i Leszek Bone) przeprowadzili tajne głosowania. W przypadku wyboru przewodniczącego rady jednogłośnie i bezdyskusyjnie czerniejewscy radni funkcję tę ponownie powierzyli Janowi Kulpińskiemu. Na stanowisko wiceprzewodniczącego rady zaproponowane zostały dwie kandydatury: Pawła Głowackiego, który pełnił tę funkcję również w minionych latach, a także Sławomira Zakrzewskiego. Ostatecznie nowym wiceprzewodniczącym został Sławomir Zakrzewski, który uzyskał 10 głosów; za kandydaturą Pawła Głowackiego zagłosowało 5 radnych. W końcowej części pierwszego posiedzenia radni wybrali spośród siebie składów osobowych komisji stałych rady.

Tagi