Skip to main content

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Czerniejewo

Młodzi rozpoczęli kolejną kadencję

 | 
Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Czerniejewo kadencji 2024 – 2025 (fot. UMiG Czerniejewo)

W poniedziałek, 10 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo kadencji 2024 – 2025. Skład nowej rady utworzyło piętnastu mieszkańców gminy Czerniejewo. W trakcie swoich pierwszych obrad młodzi rajcy złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do młodzieżowego organu, a także dokonali wyboru prezydium rady.

W latach 2024 – 2025 mandat radnych w młodzieżowym organie pełnić będą: Zuzanna Anglard, Gabriela Banaszak, Wiktoria Chmura, Franciszek Czajkowski, Martyna Kamińska, Julia Kierzenkowska, Natalia Kierzenkowska, Roksana Korpusik, Sabina Krygier, Wojciech Kryściak, Franciszek Lewandowski, Hanna Lisiecka, Wiktoria Niemczewska, Anna Skrzypczak i Franciszek Tomczak.

Pierwsze obrady świeżo wybrani radni mają już za sobą. Inauguracyjna sesja odbyła się w poniedziałek, 10 czerwca. Do momentu wybrania przewodniczącego młodzieżowego organu, spotkanie poprowadził Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia nowi młodzieżowi radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór, a następnie – pod czujnym okiem przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – przeprowadzono wybory prezydium nowej rady. W pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącą, którą ponownie została Julia Kierzenkowska. Dalej, już pod wodzą nowej przewodniczącej, radni wybrali spośród siebie wiceprzewodniczących – Wiktoria ChmuraWojciech Kryściak, sekretarza – Martyna Kamińska oraz skarbnika – Wiktoria Niemczewska. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo ponownie została Joanna Tafelska.

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Czerniejewo została powołana do życia w 2008 roku uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Warto zauważyć, że jeżeli chodzi o powiat gnieźnieński, to tylko w gminie Czerniejewo funkcjonuje taki organ, który jest swoistym łącznikiem między młodzieżą i dorosłymi. Głównym zadaniem młodzieżowego organu jest doradzanie władzom samorządowym gminy Czerniejewo w sprawach stricte młodzieżowych. Z początku funkcjonowała niepewnie i nieśmiało, dziś – dynamicznie i kreatywnie wpływa na życie kulturalne, sportowe i społeczne w gminie, będąc nieodłączną częścią lokalnego środowiska.

Tagi