Skip to main content

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Mądrzy, zdolni, utalentowani

 | 
Stypendia przyznano uczniom Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i Szkoły Podstawowej Żydowie (fot. UMiG Czerniejewo).

We wtorek, 25 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się spotkanie gminnych władz samorządowych z wyróżniającymi się uczniami szkół podstawowych. Podczas tego spotkania uzdolnionym uczniom wręczone zostały stypendia za drugi semestr roku szkolnego 2023/2024.

W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli: Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wraz ze swoim zastępcą – Grażyną Kulpińską, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Elżbieta Gronowska – Wegner – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych: Henryk Czarnecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i Beata Maciejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie, a także wyróżnieni uczniowie, którym towarzyszyli najbliżsi.

Zgodnie z regulaminem, przyjętym uchwałą przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo, stypendium naukowe otrzymuje uczeń szkoły podstawowej, który na semestr uzyskał średnią ocen minimum 5,5 i najwyższą ocenę z zachowania oraz nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce z innych źródeł. Stypendia sportoweartystyczno – techniczne przyznawane są uczniom za szczególne osiągnięcia we wspomnianych dziedzinach, przy średniej minimum 4,0. Wysokość stypendium wynosi 500 zł po każdym semestrze roku szkolnego. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy Czerniejewo.

Ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, za II semestr roku szkolnego 2023/2024, stypendia naukowe otrzymali: Agata Banaszak, Marta Wędzikowska, Gabriela Banaszak, Kornelia Sołtysiak; stypendia naukowe i sportowe: Lena Banaszak, Jan Skorniak, Arkadiusz Galant; stypendia naukowe i artystyczne: Anna Skrzypczak; stypendia naukowe, sportowe i artystyczno – techniczne: Filip Marszałkowski, Wojciech Pierzgalski; stypendia sportowe i artystyczne: Franciszek Tomczak. Najwięcej uczniów otrzymało stypendia sportowe: Szymon Guth, Tomasz Ługowski, Monika Augustyniak, Gabriela Wisniewska, Marcel Hildebrański, Szymon Ługowski, Maja Zimna, Oskar Zakrzewski, Hanna Jaworska, Hanna Kaczmarek, Małgorzata Krawiec, Alicja Maćkowiak, Mikołaj Nowak, Maciej Stachowiak i Kamil Pruski.

W Szkole Podstawowej w Żydowie najwięcej uczniów otrzymało stypendia naukowe: Igor Grajek, Oliwier Kujawski, Adam Polowczyk, Weronika Stefańska, Karolina Gozdowska, Zuzanna Borowiak, Bartosz Pietrzak, Dominik Zobel; stypendium naukowe i sportowe otrzymała Zofia Zacharko, a stypendium sportowe: Michał Graczyk.

Tagi