Skip to main content

Wybory samorządowe 2024

Czas pożegnań. Ostatnia sesja Rady Gminy Gniezno VIII kadencji

 | 
Rada Gminy Gniezno kadencji 2018-2023 (fot. UG Gniezno)

Koniec kwietnia tego roku to czas zwoływania ostatnich sesji polskich samorządów. Po rozstrzygniętych niedawno wyborach, w maju w ławach zasiądą już nowe gremia radnych. Dla wielu z tych dotychczasowych, to czas zakończenia ich wieloletniej pracy na rzecz lokalnych społeczności. W Radzie Gminy Gniezno ostatni raz głosowało pięciu radnych, w tym nazwiska od wielu lat dobrze znane gminnej opinii publicznej.

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia, 75. sesja Rady Gminy Gniezno VIII kadencji. Były pożegnania i liczne podziękowania płynące z ust Wójta Gminy Gniezno Marii Suplickiej, przewodniczącego Rady Gminy Gniezno Mariusza Nawrockiego oraz innych radnych. Funkcję radnego zakończyło 5 osób. Trójka z nich to wieloletni radni. Najdłużej, bo aż 30 lat, w radzie zasiadał Pan Zygmunt Lewandowski reprezentujący mieszkańców Mącznik, Obory, Obórki oraz Pyszczynka. Był on radnym w latach 1990-1994 oraz 1998-2024. 20 lat w radzie przepracował Pan Marian Kaźmierczak, z okręgu Jankowo Dolne, Jankówko, a także Bolesław Dziel, z okręgu Lulkowa, Strzyżewa Paczkowego, Strzyżewa Smykowego, który był radym 14 lat. Funkcję radnej zakończyły również Pani Iwona Pajkert oraz Pani Kamila Butrymowicz, dla których VIII kadencja była jedyną.

Bolesław Dziel (w środku) był radnym przez 14 lat (fot. UG Gniezno)

Kończącą się kadencję uznaję za wyjątkową. W Gminie Gniezno dokonało się wiele pozytywnych zmian. Wyprzedziliśmy inne samorządy w rozwoju w różnych obszarach, przyjęliśmy ważne kierunki i strategie na kolejne lata. Musieliśmy także sprostać nieprzewidywalnym wyzwaniom jak skutkom pandemii czy wojny w Ukrainie. Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza, rosnąca inflacja, a mimo to udało się dokonać bardzo wiele. Kończymy kadencję z nowym modelem organizacji publicznego transportu zbiorowego, z podpisanymi umowami na wiele zadań inwestycyjnych, jak budowa klubu dziecięcego, budowa nowej hali sportowej, boisk. W ostatnich latach zapoczątkowaliśmy działania na rzecz seniorów gminy, grupy mieszkańców, która była wykluczona w przeszłości. Mijająca kadencja to powstanie pierwszego gminnego żłobka, zaczynał działalność z zapełnioną listą miejsc i kończy tą kadencję w pełnym naborze. W latach 2019–2024 zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej gminy, wydatkowaliśmy fundusz sołecki prawie w 100% każdego roku, zmieniliśmy warunki do życia wielu mieszkańcom i budowaliśmy więzi społeczne.

Pozyskaliśmy ponad 40 mln złotych do budżetu gminy na realizację wielu ciekawych projektów. Podnieśliśmy jakość edukacji poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz budowę i modernizację obiektów oświatowych. Wybudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg i chodników. Poprawiliśmy jakość usług w urzędzie.

Dziękuję, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, druhnom i druhom gminnych jednostek osp, kołom gospodyń wiejskich. Dziękuję za lata owocnej i wytężonej pracy na rzecz mieszkańców gminy Gniezno. Dziękuję wszystkim osobom dobrej woli, którzy wspierali mnie od początku pełnienia funkcji wójta, wszystkim którzy dali przekonać się do moich pomysłów i którzy uwierzyli, że można. Bardzo się cieszę, że trud naszej pracy został doceniony przez mieszkańców w przeprowadzonych wyborach samorządowych. Wybór mieszkańców jest gwarancją kontynuacji pozytywnego rozwoju naszej gmin – powiedziała podczas sesji Maria Suplicka, Wójt Gminy Gniezno.

W VIII kadencji Rady Gminy Gniezno zasiadali: Przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki, zastępca Przewodniczącego Wioletta Nawrocka, zastępca Przewodniczącego Kamila Butrymowicz, Maria Brykczyńska, Łukasz Ciesielski, Patryk Dobrzyński, Bolesław Dziel, Jakub Fryza, Agata Górna, Marian Kaźmierczak, Zygmunt Lewandowski, Ryszard Majewski, Iwona Modrzejewska, Iwona Pajkert oraz Agnieszka Rzempała-Chmielewska.

Zaprzysiężenie nowej Rady Gminy Gniezno oraz kadencji IX odbędzie się 6 maja 2024 roku.

Tagi